PL EN
ODKRYCIA
Łódź jednopienna z jeziora Lubikowskiego (woj. lubuskie)
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Archeologii Podwodnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 
 
Data nadesłania: 24-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-05-2023
 
 
Data akceptacji: 30-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Szymon Mosakowski   

Centrum Archeologii Podwodnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100, Toruń, Polska
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2023;LXXIV(74):238-242
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W trakcie nurkowania rekreacyjnego w jeziorze Lubikowskim (woj. lubuskie) płetwonurek natrafił na drewniany element przypominający małą jednostkę pływającą. Obiekt znajdował się na głębokości 8,5 metra na granicy litoralu. Znalezisko zostało zgłoszone przez odkrywce do specjalistów z Centrum Archeologii Podwodnej w Toruniu, którzy następnie udali się na miejsce w celu weryfikacji zgłoszenia. Po przeprowadzeniu prospekcji podwodnej obiekt został rozpoznany i sklasyfikowany jako łódź jednopienna typu Grzybowo. Ten typ łodzi pochodzi z okresu średniowiecza i jest jednym z najczęściej spotykanych rodzajów łodzi jednopiennych z tego okresu. W trakcie przeprowadzonej prospekcji wykonana została dokumentacja filmowa z wykorzystaniem kamery podwodnej. Dzięki otrzymanemu nagraniu możliwe było stworzenie dokumentacji fotograficznej w postaci modelu 3D odnalezionego obiektu.
FINANSOWANIE
Finansowanie w ramach budżetu Centrum Archeologii Podwodnej UMK
 
REFERENCJE (11)
1.
Chepelev V.R. 1999: Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts “oaks”, [w:] P. Pomey, E. Reith (red.), Construction navale maritime et fluviale, „Archeonautica” 14, 1–56.
 
2.
Chudziak W., Kaźmierczak R., Niegowski J. 2011: Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski. Katalog stanowisk (badania 2006–2009), Toruń [Wydawnictwo Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici].
 
3.
Justová J. 1969: Nový monoxyl z Poděbrad, AR XXI, 811–812.
 
4.
Matuszewska-Kola W., Kola A. 1985: Ruchome materiały źródłowe z archeologicznych badań podwodnych reliktów mostu średniowiecznego w Bobięcinie koło Miastka, woj. Słupska koło Miastka z lat 1977–1983, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Archeologia XI = Archeologia Podwodna 2, Toruń [Uniwersytet Mikołaja Kopernika], 27–51.
 
5.
Ossowski W. 1999: Studia nad łodziami jednopiennymi z obszaru Polski, Gdańsk [Marpress].
 
6.
Ossowski W., Krąpiec M. 2003: Wczesnośredniowieczna łódź z jeziora Strupino, PomAnt XIX, 117–130.
 
7.
Pydyn A. 2016: Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych w jeziorach Pojezierza Iławskiego w latach 2013–2014, [w:] Z. Kobyliński (red.), Grodziska Warmii i Mazur. 2: Nowe badania i interpretacje, Warszawa, 79–92 [Fundacja Res Publica Muliethnica].
 
8.
Pydyn A., Popek M. 2021: Zwischen Slawen und Prußen. Der frühmittelalterliche Brückenübergang in dem Flachsee (Jezioro Płaskie) an der Eylauer Seenplatte (Pojezierze Iławskie), [w:] A. Radzimiński et alii (red.), Migration, Kommunikation, Transfer, Geschichte im mitteleuropäischen Kontext, Bd. 1, Göttingen, 11–29 [Vandenhoeck & Ruprecht].
 
9.
Rola J. 2013: Jednopienna łódź typu Grzybowo z Kiełpina, gm. Lipka, pow. Złotowski, „Wielkopolskie Sprawozdania Ar­cheologiczne” 14, 85–88.
 
10.
Richling A. et alii 2021: A. Richling, J. Solon, A. Macias, J. Ba­-.
 
11.
lon, J. Borzykowski, M. Kistowski, Regionalna geografia fizyczna Polski, Poznań [Bogucki Wydawnictwo Naukowe].
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top