PL EN
DISCOVERIES
A dugout from Lake Lubikowskie (Lubuskie Voivodeship)
 
More details
Hide details
1
Centrum Archeologii Podwodnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 
 
Submission date: 2023-03-24
 
 
Final revision date: 2023-05-12
 
 
Acceptance date: 2023-10-30
 
 
Publication date: 2023-12-31
 
 
Corresponding author
Szymon Mosakowski   

Centrum Archeologii Podwodnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100, Toruń, Polska
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2023;LXXIV(74):238-242
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
During a recreational dive in Lake Lubikowskie (Lubuskie Voivodeship), a diver came across a wooden object resembling a small watercraft (Fig. 1 & 2). The item was located at a depth of 8.5 metres, on the border of the littoral zone. The discoverer reported the find to the Centre for Underwater Archaeology in Toruń, which then inspected the site to verify it. After underwater reconnaissance, the object was identified and classified as a Grzybowo-type dugout. This boat type dates to the Middle Ages and is one of the most common types of dugouts known from that period (Fig. 2). During the survey, film documentation was taken with an underwater camera, which made it possible to create photographic documentation in the form of a 3D model of the discovered object.
 
REFERENCES (11)
1.
Chepelev V.R. 1999: Finds of ancient dugouts in the USSR and cossack dugouts “oaks”, [w:] P. Pomey, E. Reith (red.), Construction navale maritime et fluviale, „Archeonautica” 14, 1–56.
 
2.
Chudziak W., Kaźmierczak R., Niegowski J. 2011: Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski. Katalog stanowisk (badania 2006–2009), Toruń [Wydawnictwo Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici].
 
3.
Justová J. 1969: Nový monoxyl z Poděbrad, AR XXI, 811–812.
 
4.
Matuszewska-Kola W., Kola A. 1985: Ruchome materiały źródłowe z archeologicznych badań podwodnych reliktów mostu średniowiecznego w Bobięcinie koło Miastka, woj. Słupska koło Miastka z lat 1977–1983, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Archeologia XI = Archeologia Podwodna 2, Toruń [Uniwersytet Mikołaja Kopernika], 27–51.
 
5.
Ossowski W. 1999: Studia nad łodziami jednopiennymi z obszaru Polski, Gdańsk [Marpress].
 
6.
Ossowski W., Krąpiec M. 2003: Wczesnośredniowieczna łódź z jeziora Strupino, PomAnt XIX, 117–130.
 
7.
Pydyn A. 2016: Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych w jeziorach Pojezierza Iławskiego w latach 2013–2014, [w:] Z. Kobyliński (red.), Grodziska Warmii i Mazur. 2: Nowe badania i interpretacje, Warszawa, 79–92 [Fundacja Res Publica Muliethnica].
 
8.
Pydyn A., Popek M. 2021: Zwischen Slawen und Prußen. Der frühmittelalterliche Brückenübergang in dem Flachsee (Jezioro Płaskie) an der Eylauer Seenplatte (Pojezierze Iławskie), [w:] A. Radzimiński et alii (red.), Migration, Kommunikation, Transfer, Geschichte im mitteleuropäischen Kontext, Bd. 1, Göttingen, 11–29 [Vandenhoeck & Ruprecht].
 
9.
Rola J. 2013: Jednopienna łódź typu Grzybowo z Kiełpina, gm. Lipka, pow. Złotowski, „Wielkopolskie Sprawozdania Ar­cheologiczne” 14, 85–88.
 
10.
Richling A. et alii 2021: A. Richling, J. Solon, A. Macias, J. Ba­-.
 
11.
lon, J. Borzykowski, M. Kistowski, Regionalna geografia fizyczna Polski, Poznań [Bogucki Wydawnictwo Naukowe].
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top