PL EN

Zespół stałych recenzentów

 
Prof. dr hab. Wojciech Blajer
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Aleksander Bursche
Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Andrzej Buko
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Jan Chochorowski
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. Sławomir Kadrow
Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. Andrzej Kokowski
Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. Jacek Górski
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Dr hab. prof. UMCS Jerzy Libera
Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Magdalena Mączyńska
Kraków
Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Michał Parczewski
Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. Andrzej Pelisiak
Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. Jacek Poleski
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Jan Schuster
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Marzena Szmyt
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Instytut Prehistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top