PL EN
Wiadomości Archeologiczne” są najstarszym polskim pismem archeologicznym, wydawanym od 1873 roku, a od 1929 roku oficjalnym rocznikiem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. „Wiadomości Archeologiczne” są pismem recenzowanym.

W „Wiadomościach Archeologicznych” publikowane są artykuły dotyczące archeologii Polski oraz szeroko rozumianej Europy Środkowej, w czterech zasadniczych działach: Rozprawy, Miscellanea, Materiały oraz Odkrycia.
Redaktor naczelny: Dr Wojciech Brzeziński
70
MNiSW
100,00
Od Redakcji: Począwszy od 1 września 2022 roku wszystkie publikacje uwzględniane w bibliografiach tekstów składanych do Redakcji „Wiadomości Archeologiczne”, z wyjątkiem artykułów w czasopismach, powinny być opatrzone nazwami wydawców.
Wobec brutalnej agresji przeciw suwerennej Ukrainie Redakcja „Wiadomości Archeologicznych” bezterminowo zamraża wszelkie formy współpracy z autorami afiliowanymi przy instytucjach Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś.

Зважаючи на жорстоку агресію проти суверенної України, редакція „Археологічних новин” («Wiadomości Archeologicznych») на невизначений термін припиняє будь-яку співпрацю з авторами, пов’язаними з установами Російської Федерації та Республіки Білорусь.

In view of the brutal aggression against the sovereign Ukraine, the Editorial Board of “Wiadomości Archeologiczne” indefinitely freezes all forms of cooperation with authors affiliated with the institutions of the Russian Federation and the Republic of Belarus.

Angesichts der brutalen Aggression gegen die souveräne Ukraine friert die Redaktion der „Wiadomości Archeologiczne“ auf unbestimmte Zeit jede Form der Zusammenarbeit mit Autoren ein, die den Institutionen der Russischen Föderation und der Republik Belarus angehören.

Bieżący numer

74/2023 vol. LXXIV
 
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top