PL EN
ODKRYCIA
Kościana rękojeść nahajki z okolic Grabowca, w pow. hrubieszowskim
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Archeologii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, PL 20-031 Lublin
 
 
Data publikacji: 31-12-2011
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2011;LXII(62):252-253
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
A group of stray finds, prehistoric and medieval, deriving from the area near Grabowiec in eastern Poland, includes a remarkable 117 mm long object (Fig. 1) fashioned from the long bone of a mammal by sawing off its epiphyses, hollowing out the shaft and drilling in one of its ends three openings arranged in a triangle. The surface of this object, on one of its faces only, is covered with a finely engraved ornament. The artefact is probably a handle of a knout. Its leather lash would have been attached by tying a knot at the end of the handle without the holes after passing the thong through the hollowed out bone. Additionally, the thong would have been secured and stabilised using rivets or wire staples fitted into the three holes at the opposite end. No analogies to the bone handle from Grabowiec were found in analyses published so far, possibly because ordinary bone handles tend to be overlooked and still await discovery in e.g., groups of artefacts interpreted as knife handles or hafts of some other implement. The bone handle from Grabowiec is hard to date. Other objects from the same set can only suggest a dating of between the 10th and the 13th century. This is the dating also of most knouts known from the territory of Kievan Rus’.
 
REFERENCJE (9)
1.
Hudzin P. Š. (Худзин П. Ш.) 1985: Predmety vooruženiâ, [w:] A. H. Halikov (red.), Kul'tura Bilâra. Bulgarskie orudiâ truda i oružie X–XIII vv., Moskva, s. 130–292 [Предметы вооружения, (w:) А. Х. Халиков (red.), Культура Биляра, Москва].
 
2.
Gabuev T. 2007: Ein hunnenzeitliches Fürstengrab aus dem Kaukasusgebiet. Kurgan 2 des Gräberfeldes Brut, [w:] Attila und die Hunnen. Begleitbuch zur Ausstellung, Stuttgart, s. 292–301.
 
3.
Kirpičnikov A. N. (Кирпичников А. Н.) 1973: Snarâženie vsadnika i verhnogo konâ na Rusi IX–XIII vv., Archeologiâ SSSR E1-36, Moskva [Снаряжение всадника и верхного коня на Руси IX–XIII вв., Археологня СССР Е-36, Москва].
 
4.
Kokowscy E. i A. 2003: Nahajki z rękojeścią w kształcie ptasich głów z Gródka nad Bugiem, [w:] M. Dulinicz (red.), Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, Lublin-Warszawa, s. 355–364.
 
5.
Kokowski A. 2007: Goci od Skandzy do Campi Gothorum (od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego), Warszawa.
 
6.
Kolčin B. et alii (Колчин Б. et alii) 1985: Drevnij Novgorod. Prikladnoe iskusstvo i arheologiâ, Moskva [Древний Новгород. Прикладное искусство и археологня, Москва].
 
7.
Wołoszyn M. 2004a: Obecność ruska i skandynawska w Polsce w X–XII w. –wybrane problemy, [w:] M. Salamon, J. Strzelczyk (red.), Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, Kraków, s. 245–277.
 
8.
Wołoszyn M. 2004b: Zabytki pochodzenia wschodniego we wczesnośredniowiecznej Polsce – wędrówka ludzi, rzeczy, czy idei?, [w:] S. Moździoch (red.), Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu, Spotkania Bytomskie V, Wrocław, s. 241–259.
 
9.
Wołoszyn M. 2007: Między Gnieznem, Krakowem a Kijowem. Archeologia o wczesnośredniowiecznych relacjach polsko-ruskich i for¬mowaniu polsko-ruskiego pogranicza, [w:] M. Dębiec, M. Wołoszyn (red.), U źródeł Europy Środkowo-Wschod¬niej: pogranicze polsko-ukraińskie w perspektywie badań archeologicznych, Collectio Archaeologica Ressoviensis V, Rzeszów, s.177–208.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top