PL EN
Autor Jacek Andrzejowski
 
MISCELLANEA
 

Wczesna Kragenifibel z Obór i problem jej pochodzenia

Wiadomości Archeologiczne 2005;LVII(57):57–66
 
ISSN:0043-5082