PL EN
ODKRYCIA
Unikatowy zabytek spod Starachowic
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
 
 
Data publikacji: 31-12-2006
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2006;LVIII(58):375-377
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
In the spring of 2002, an object of regular shape was found during home gardening in the village of Tychów Nowy, comm. Mirzec, distr. Starachowice, woj. świętokrzyskie. The object had regular trapezoidal outline in plane, with a slightly oblique and rounded butt, and a damaged cutting edge (Fig. 1). The majority of the surface of the object, apart from the dihedral side, show clear traces of multidirectional polishing which also covers the area of the butt. The tool was made of the chocolate flint. We are dealing here with a knife-like form – a kind of backed knife, which in its final shape could have been also used as an axe. Taking into account the original function as a backed knife, the dating of the object should be narrowed down to the Early Bronze Age, most probably to the Mierzanowice Culture.
 
REFERENCJE (6)
1.
Balcer, B., Osada kultury mierzanowickiej na stanowisku 1 w Mierzanowicach, woj. tarnobrzeskie, Wiadomości Archeologiczne XLII/2, 1977, s. 175–212.
 
2.
Kopacz, J., Wczesnobrązowy przemysł krzemienny z Iwanowic, Archeologia Polski XXI, 1976, s. 85–105.
 
3.
Kopacz, J., Początki epoki brązu w strefie karpackiej w świetle materiałów kamiennych, Kraków, 2001.
 
4.
Machnik, J. Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce, Wrocław, 1966.
 
5.
Taras, H. Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Bugu i Sanu, Lublin, 1995.
 
6.
Taras, H. Krzemieniarstwo kultury trzcinieckiej na wyżynach Wschodniomałopolskiej i Zachodniowołyńskiej oraz na zachodnim Polesiu, [w:] Z badań nad krzemieniarstwem epoki brą¬zu i wczesnej epoki żelaza (red. J. Lech, D. Piotrowska), Prace Komisji Nauk Pra- i Protohistorycznych II, Warszawa, 1997, s. 163–183.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top