PL EN
ODKRYCIA
Znaleziska grobowe (?) kultury mierzanowickiej na Mazowszu
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
 
2
Państwowe Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa
 
 
Data publikacji: 31-12-2006
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2006;LVIII(58):374-375
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Several years ago, a Volhynian flint axe was found in a sand extraction pit located directly at the so-called Piwonin Lake, some 250 m south of the village of Piwonin, comm. Sobienie-Jeziory, distr. Otwock, woj. mazowieckie. The measurements are: reconstructed length – 142 mm, width of cutting edge – 52 mm, maximal thickness of the body – 17 mm. A flint ‘spearhead’ also comes from the vicinity, that is, from Sobieńki village. It is a projectile point made of Volhynian flint with the following measurements: length – 168 mm, width of the cutting edge – 53 mm, maximal thickness of the body – 15 mm, weight – 112.1 g. The appearance of both artefacts (axe and projectile point) can be viewed as remains of a non-ceramic grave or graves of the Mierzanowice Culture, which should be dated to the early phase of this culture (cf B. Bargieł, J. Libera 2005). Similar projectile point made of Volhynian flint constituted, apart from a nondescript axe and stone battle-axe which were lost, the furniture of the burial from Wola Wodyńska, distr. Siedlce (J. Przyborowski 1882, p. 190–191, fig. p. 190).
 
REFERENCJE (9)
1.
Bargieł, B., Libera, J., „Groty typu strzyżowskiego” – mit a rzeczywistość, [w:] Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby (red. J. Libera, A. Zakościelna), Lublin, 2004, s. 169–187.
 
2.
Bargieł, B., Libera, J., Zespoły grobowe z krzemiennymi płoszczami w Małopolsce i na Wołyniu, Wiadomości Archeologiczne LVII (2004–2005), 2005, s. 3–27.
 
3.
Bargieł, B., Zakościelna, A., Stan badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na wschodnim Mazowszu i Podlasiu, [w:] M. Dulinicz (red.), Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia, Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały III, Warszawa, 2005, s. 37–45.
 
4.
Głosik, J., Katalog Pogotowia Archeologicznego za lata 1977–1981, Wiadomości Archeologiczne LII/2 (1991–1992), 1993, s. 209–234.
 
5.
Libera, J., Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza), Lublin, 2001.
 
6.
Mikulski, J., Olszyc Szlachecki, pow. Siedlce, Z otchłani wieków XXVII/4, 1961, s. 338.
 
7.
Przyborowski, J., Wycieczki nad Wieprz, Wiadomości Archeologiczne IV, 1882, s. 179–194.
 
8.
Sałaciński, S., Tomaszewski, A. J., Mazowsze w epoce kamienia, [w:] Archeologia na Mazowszu, Z otchłani wieków 56/1–2, 2001, s. 9–19.
 
9.
Zakościelna, A., Libera, J., Wykorzystanie surowców krzemiennych z okolic Świeciechowa w schyłkowym neolicie i we wczesnej epoce brązu w Polsce południowowschodniej, [w:] Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowo-wschodniej (materiały z konferencji) (red. J. Gurba), Lubelskie Materiały Archeologiczne VI, Lublin, 1991, s. 135–180.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top