PL EN
ODKRYCIA
Skarb przedmiotów brązowych odkryty w Słupsku, pow. loco
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Archeologiczna Archeo-Lab, ul. Kamienna Grobla 11/19, 80-763 Gdańsk
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2015;LXVI(66):318-320
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
The group deposit recovered in autumn of 2013 in an arable field in Gdańska street in Słupsk (Fig. 1) includes three fragments of a brooch, a chisel and two sickles (Fig. 2). Brooches with two oval, slightly domed, undecorated plates (Fig. 2:1) are classified to the type alte Plattenfibel. During Bronze Age period V double-plate two part brooches are the most widespread in Western and Middle Pomerania, and in central Mecklenburg, where they start being manufactured, presumably as a result of Nordic influences (Z. Bukowski 1998, p. 339). Chisels with a round-sectioned socket and a narrow blade (Fig. 2:2) date to Bronze Age periods IV and V (Z. Bukowski 1998, p. 314–315). Due to the similarity of the form of specimens recovered in Pomerania, Greater Poland and Mecklenburg, the provenance and typological position of these chisels cannot be established and they must be regarded as local (E. Sprockhoff 1956, p. 101; Z. Bukowski 1998, p. 314). Bronze sickles (Fig. 2:3.4) are simple forms with an integral rivet on the handle. Almost all of these specimens have been found in hoards dating to Bronze Age period V. In Pomerania chisels of this type are recorded in the Odra estuary and in the belt extending between Koszalin and Puck (M. Gedl 1995, pl. 44B; Z. Bukowski 1998, p. 327). This range suggests a local provenance of these sickles, leading to their classification as Pomeranian type (J. Kostrzewski 1958, p. 150, 356, lists 42, 43). In the earlier literature group deposits of damaged objects used to be interpreted as hoards of itinerant bronzesmiths, their occurrence mostly linked to the reduced influx of raw bronze at the end of Bronze Age period IV and to the hoarding of bronze scrap for recasting (J. Kostrzewski 1953, p. 201). However, it is also possible that the deposition of damaged objects was a form of hoarding goods by their owners, rather than their makers. The aim of ritually destroying and disposing of these objects may have been dictated by the wish to sustain, or to acquire, a suitable social rank (R. Bradley 1990, p. 145; Z. Bukowski 1998, p. 257, 264; W. Blajer 2001, p. 288; A. Rembisz 2009, p. 24).
 
REFERENCJE (14)
1.
Blajer, W., Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich, Kraków, 2001.
 
2.
Bradley, R., The Passage of Arms. An archaeological analysis of prehistoric hoards and votive deposits, Cambridge, 1990.
 
3.
Bukowski, Z., Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych, Gdańsk, 1998.
 
4.
Fogel, J., ,,Import” nordyjski na ziemiach polskich u schyłku epoki brązu, Poznań, 1988.
 
5.
Gedl, M., Die Sicheln in Polen, Prähistorische Bronzefunde XVII/4, Stuttgart, 1995.
 
6.
Gedl, M., Die Fibeln in Polen, Prähistorische Bronzefunde XIV/10, Stuttgart, 2004.
 
7.
Gedl, M., Die Beile in Polen (Metalläxte, Eisenbeile, Hämmer, Ambosse, Meißel, Pfrieme), Prähistorische Bronzefunde IX/24, Stuttgart, 2004.
 
8.
Kostrzewski, J., Wytwórczość metalurgiczna w Polsce od neolitu do wczesnego okresu żelaznego, Przegląd Archeologiczny IX/2–3 (1951–1952), 1953, s. 177–213.
 
9.
Kostrzewski, J., Kultura łużycka na Pomorzu, Poznań, 1958.
 
10.
Rembisz, A., Dary wotywne ze środowisk wodnych społeczności południowo-zachodniego pobrzeża Morza Bałtyckiego od późnego neolitu do wczesnej epoki żelaza, [w:] J. Gackowski (red.), Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały, tom 1, Toruń, 2009, s. 11–46.
 
11.
Skrzypek, I., Nie odzyskany skarb?, Koszalińskie Zeszyty Muzealne 23, 2001, s. 169–183.
 
12.
Sprockhoff, E., Jungbronzezeitliche Hortfunde Norddeutschlands (Periode IV), Römisch-Germanisches Zentralmuseum zu Mainz, Katalog 2, Mainz, 1937.
 
13.
Sprockhoff, E., Jungbronzezeitliche Hortfunde der Südzone des Nordischen Kreises (Period V), tom 1, Römisch-Germanisches Zentralmuseum zu Mainz, Katalog 16, Mainz, 1956.
 
14.
Szymańska, A., Nowa Wieś Kościerska, Pomorania Antiqua VIII, 1979, s. 336–337.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top