PL EN
ODKRYCIA
Brązowa siekierka z tulejką i uszkiem z Kurcewa, pow. stargardzki
 
 
Więcej
Ukryj
1
Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Rynek Staromiejski 2-4, PL 73-110 Stargard
 
 
Data nadesłania: 30-10-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-03-2020
 
 
Data akceptacji: 31-03-2020
 
 
Data publikacji: 31-12-2020
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2020;LXXI(71):355-358
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
In 2017, a bronze socketed axe with a loop and prominent barbs on the blade was discovered at the Kurcewo 10 (AZP 34-10/48), site in north-western Poalnd (Fig. 1). Due to the shape of the profile, thickening near the edge and the decorative motif, the tool was classified as hexagonal axe of variant B (Fig. 2). The artefact was dated to the Bronze Age Period V. It was established that the specimen from Kurcewo combines three different stylistic designs: a Nordic hexagonal profile and loop, a western pendulum motif and Pomeranian barbs on the blade (Fig. 4). The results of chemical composition analyses revealed that the artefact was made of two-component (Cn-Sn) bronze, with elevated lead (Pb) content, considered a deliberate component of the alloy. A relatively small amount of other elements was found in the alloy composition, with zinc having the biggest share (Fig. 5). The results of the analyses conducted make it doubtful that the axe could have been used as a tool and seem to indicate its representative function.
 
REFERENCJE (8)
1.
KOSTRZEWSKI J. 1958: Kultura łużycka na Pomorzu, Poznań.
 
2.
KOWALSKI Ł., ADAMCZAK K., GARBACZ-KLEMPKA A. 2017: Wyniki analiz metaloznawczych sztabki miedzianej ze Skołoszowa, stanowisko 31, pow. jarosławski, woj. podkarpackie, [w:] M. Rybicka (red.), Wielokulturowe cmentarzysko w Skołoszowie, stanowisko 7, pow. jarosławski w kontekście osadnictwa z neolitu i wczesnej epoki brązu we wschodniej części Podgórza Rzeszowskiego, Rzeszów, 105–111.
 
3.
KUŚNIERZ J. 1998: Die Beile in Polen III (Tüllenbeile), Prähistorische Bronzefunde IX/21, Stuttgart.
 
4.
MAKAROWICZ P., GARBACZ-KLEMPKA A. 2014: Osada metalurgów w Szczepidle nad środkową Wartą. Z badań nad wytwórczością z brązu w II tys. BC, „Fontes Archaeologici Posnanienses” 50/2, 261–283.
 
5.
ROGOSZ R. 1968: Odkrycia. Powiat Pyrzycki, „Materiały Zachodniopomorskie” XV, 814–815.
 
6.
SCHANZ E. 2009: Kurze Fundberichte 2008. Broock, Lkr. Demmin, Fpl. 14, Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern 56, 349.
 
7.
SPROCKHOFF E. 1956a: Jungbronzezeitliche Hortfunde der Südzone des nordischen Kreises (Periode V). Band I, Kataloge des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 16/2, Mainz.
 
8.
SPROCKHOFF E. 1956b: Jungbronzezeitliche Hortfunde der Südzone des nordischen Kreises (Periode V). Band II, Kataloge des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 16/2, Mainz.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top