PL EN
ODKRYCIA
Niecodzienny zabytek z Polesia Lubelskiego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Plac M. Curie-Skłodowskie 4, 20-031 Lublin
 
 
Data publikacji: 31-12-2006
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2006;LVIII(58):372-374
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
The Institute of Archaeology of the Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, obtained an artefact which was accidentally found a few years earlier at the territory of the village of Polubicze Wiejskie I, comm. Wisznice, distr. Biała Podlaska, woj. lubelskie. It is a stone hoe with an elongated (high) trapezoidal outline in plane. It was made from a layered rock of the quartzite sandstone type, with natural front surfaces. It was polished only at the cutting edge and only slightly on the sides. In cross section, the hoe resembles a quadrangle with rounded sides, especially the top side. It has a cutting edge, which in side profile is situated at the extension of one of the surfaces of the front side. Measurements: length – 18.5 cm, width of cutting edge – 7.5 cm, of butt – 4 cm, thickness – 1.8–2 cm, weight – 400 g (Fig. 1). Morphologically similar items are known from the territory of Russia – the area of the Oka and upper Volga basins (the settlements Dubrovichi, Russko-Lugovskaya, the cemetery at Yazykovo I), Belarus – from the middle Berezyna River (Zhukovets), as well as Ukraine – eastern areas of the Black Sea (Kistrik). This points out to an eastern origin of the item under study. In the case of cultural influences from the area of the East-European Lowland, this would be an import (?) from the circle of cultures of the forest zone (sub-Neolithic) reaching the left bank of the middle Bug basin. This phenomenon should be referred to the turn of the 3rd and 2nd millennia BC.
 
REFERENCJE (18)
1.
Bargieł, B., Libera, J., Zabytki kamienne „typu północnego” odkryte w międzyrzeczu Wisły i Bugu, Archeologia Polski Środkowowschodniej II, Lublin-Chełm-Zamość, 1998, s. 263–268.
 
2.
Bienia, M. Czasy prehistoryczne, [w:] Północna Lubelszczyzna od pradziejów po okres nowożytny (red. E. Banasiewicz-Szykuła), Skarby z przeszłości 5, Lublin, 2003, s. 23–72.
 
3.
Brzozowski, J., Narzędzia kamienne kultur kręgu południowego na Lubelszczyźnie (z badań AZP), Lubelskie Materiały Archeologiczne I, Lublin, 1985, s. 51–57.
 
4.
Czerniak, L., Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach, Poznań, 1980.
 
5.
Grygiel, R., Aneks: Narzędzia kamienne kultur ceramiki wstęgowej z Brześcia Kujawskiego, [w:] R. Grygiel, Osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Brześciu Kujawskim, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna 23, 1976, s. 102–111.
 
6.
Ilkiewicz, J., Wczesnoneolityczne narzędzia kamienne z Pobrzeża Koszalińskiego, Folia Praehistorica Posnaniensia 13/14, 2005, s. 91–116.
 
7.
Kempisty, E., Materiały tzw. kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej z terenu Mazowsza i Podlasia, Wiadomości Archeologiczne XXXVII/4, 1972, s. 411–483.
 
8.
Klochko, V. I., Weaponry of Societies of the Northern Pontic Culture Circle: 5000–700 BC, Baltic-Pontic Studies 10, Poznań, 2001.
 
9.
Kulczycka-Leciejewiczowa, A., Strachów. Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku, Wrocław, 1997.
 
10.
Lukin, A. L., Neolitičeskoe seliŝe Kistrik bliz Gudaut, Sovetskaâ Arheologia 12, 1950, s. 247–286.
 
11.
Nogaj, J., Brzozowski, J., Lis, P., Atlas kultur neolitycznych obszaru między środkową Wisłą a Słuczą, Lubelskie Materiały Archeologiczne I, Lublin, 1985, s. 20–30.
 
12.
Pobol', L. D., Drevnosti Belorussi v muzeâh Pol′ši, Minsk, 1979.
 
13.
Prinke, A., Skoczylas, J., Neolityczne surowce kamienne w Polsce środkowo-zachodniej. Studium archeologiczno-petrograficzne, Warszawa-Poznań, 1980.
 
14.
Sidorom, V. V., Mnogoslojnye stoânki verhnetiskogo bassejna Varos i Âzykovo, [w:] Mnogoslojnye stoânki verhnego Povolž'â (red. V. V. Sedov), Moskva, 1992, s. 4–113.
 
15.
Smoczyńska, Ł., Kultura ceramiki wstęgowej w Wielkopolsce, Fontes Archaeologici Posnanienses III (1952), 1953, s. 1–84.
 
16.
Telepko, K., Badania wykopaliskowe na stanowisku 1 w Sobiborze, gm. Włodawa, Informator o badaniach w województwie chełmskim w 1985 r., Chełm, 1986, s. 2–3.
 
17.
Tret′âkov, V. P., Kul′tura âmočno-grebenčatoj keramiki v lesnoj polose evropejskoj časti SSSR, Leningrad, 1972.
 
18.
Zakościelna, A., Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej, Lubelskie Materiały Archeologiczne X, Lublin, 1996.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top