PL EN
ODKRYCIA
Wyniki badań archeologicznych osiedla obronnego z wczesnej epoki żelaza w Wysokiej Wsi, powiat ostródzki, stanowisko 7
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2019;LXX(70):196-202
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
In 2015, an interesting hillfort was discovered at Wysoka Wieś, Ostróda County, in north-eastern Poland (Fig. 1; W. Skrobot 2015, 123). It was characteristic because its yard was surrounded by 3–4 concentric lines of ramparts separated by dry moats (Fig. 2). In 2018, an archaeological evaluation of this site was conducted to acquire information about its chronology and cultural affiliation. The central and southern part of the site was strongly disturbed in the 20th century, when all the environs were cultivated for reforestation. The only remains of former habitation were discovered near the embankments, particularly in the ditch which ran along the main rampart, on its inner side, and on the main rampart itself. The relics included: a posthole located at the highest point of the embankment and loose stones – a probable paving – located in the above-mentioned ditch (Fig. 4). A radiocarbon dating of the charcoal collected from the soil beneath the stones gave a calibrated date between 542–397 BC with a probability of 91.3% (Fig. 5). The analysis of the pottery shards (Fig. 6:1–5) suggests that they can be linked with the 2nd group in the classification of ceramics of the West Balt Barrow Culture and can be dated to the turn of the Hallstatt D and La Tène A/B periods (Ł. Okulicz 1970, 24–38). These two chronologies correspond with each other and it can be assumed that the hillfort was in use during the end of the Early Iron Age and at the beginning of the La Tène Period.
 
REFERENCJE (19)
1.
Antoniewicz J. 1964: Osiedla obronne okresu wczesnożelaznego w Prusach, Światowit XXV, 5–211.
 
2.
Chojnacka-Banaszkiewicz A. 2017a: Stary Folwark, st. 1: znaleziska, [w:] Z. Kobyliński (red.), Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Tom I, Warszawa, 129–190.
 
3.
Chojnacka-Banaszkiewicz A. 2017b: Stary Folwark, st. 1: chronologia stanowiska, [w:] Z. Kobyliński (red.), Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Tom I, Warszawa, 191–193.
 
4.
Gałązka D. 2009: Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50000. Arkusz Lubawa (211), Warszawa.
 
5.
Hoffmann M.J. 2000: Kultura i osadnictwo południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e., Olsztyn.
 
6.
Neugebauer W. 1936: Vorgeschichtliche Siedlungen in Lärchwalde, Kreis Elbing, „Elbinger Jahrbuch” 12/13, 99–166.
 
7.
Kobylińska U. 2017a: Wieprz, st. 20: znaleziska, [w:] Z. Kobyliński (red.), Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Tom II, Warszawa, 249–259.
 
8.
Kobylińska U. 2017b: Tątławki, st. 2: znaleziska, [w:] Z. Kobyliński (red.), Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Tom II, Warszawa, 118–136.
 
9.
Kobylińska U. 2017c: Wieprz, st. 20: zabytki ruchome, [w:] Z. Kobyliński (red.), Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Tom II, Warszawa, 245–256.
 
10.
Kobylińska U. 2017d: Tątławki, st. 2: zabytki ruchome, [w:] Z. Kobyliński (red.), Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Tom II, Warszawa, 121–136.
 
11.
Kobylińska U., Solecki R., Wysocki J. 2017a: Wieprz, st. 20: chronologia stanowiska, [w:] Z. Kobyliński (red.), Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Tom II, Warszawa, 260.
 
12.
Kobylińska U., Solecki R., Wysocki J. 2017b: Tątławki, st. 2: chronologia stanowiska, [w:] Z. Kobyliński (red.), Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Tom II, Warszawa, 135–136.
 
13.
Kobyliński Z. 2018: Rola lotniczego skanowania laserowego w odkrywaniu starożytnych i wczesnohistorycznych grodzisk na terenach leśnych: przykład historycznych krain Pomezanii i Pogezanii, [w:] M Gojda, Z. Kobyliński (red.), Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii, Archaeologica Hereditas 11, Warszawa, 175–188.
 
14.
Okulicz Ł. 1970: Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza, Wrocław.
 
15.
Skrobot W. 2015: Antropologia przestrzeni, [w:] D. Gałązka, W. Skrobot, A. Szarzyńska, Wzgórza Dylewskie. Geologia, krajobraz, antropologia przestrzeni, Olsztyn, 109–187.
 
16.
Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W. 2018: Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, Geographia Polonica 91/2, 143–170.
 
17.
Welc F., Nitychoruk J., Solecki R., Rabiega K., Wysocki J.  2018: Results of integrated geoarchaeological prospection of unique Iron Age hillfort located on Radomno Lake Island in North-Eastern Poland, Studia Quaternaria 35/1, 55–71.
 
18.
Solecki R. 2017a: Strużyna, st. 24: znaleziska, [w:] Z. Kobyliński (red.), Katalog grodzisk Warmii ii i Mazur. Tom II, Warszawa, 101–105.
 
19.
Solecki R. 2017b: Strużyna, st. 24: chronologia stanowiska, [w:] Z. Kobyliński (red.), Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Tom II, Warszawa, 106–107.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top