PL EN
MISCELLANEA
Wyniki mikroanaliz chemicznych wybranych zabytków kamiennych ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
 
Więcej
Ukryj
1
Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, CZ 11801 Praha
2
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, PL 02-507 Warszawa
Data publikacji: 31-12-2013
 
Wiadomości Archeologiczne 2013;LXIV(64):137–145
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Osiemnaście przedmiotów kamiennych ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, znalezionych w grobach datowanych na XI–XII wiek, poddanych zostało mikroanalizom chemicznym (Ryc. 1). Ich celem było stwierdzenie, czy na powierzchni zabytków znajdują się ślady żelaza, które świadczyłyby o ich funkcji jako osełek, czy pozostałości metali nieżelaznych, potwierdzających wykorzystywanie tych przedmiotów jako kamieni probierczych. Na żadnym z kamieni nie zarejestrowano śladów żelaza, co więcej, na czternastu przedmiotach zidentyfikowano ślady metali nieżelaznych, w tym metali szlachetnych (Ryc. 2–6, Tab. 1).
 
REFERENCJE (7)
1.
Gąssowski, J., Cmentarzysko w Końskich na tle zagadnienia południowej granicy Mazowsza we wczesnym średniowieczu, Materiały Starożytne II, 1950 (1952), p. 71–175.
 
2.
Ježek, M., Zavřel, J., Prubířské kameny mezi archeologickými nálezy, Archeologické rozhledy 62, 2010, p. 608–628.
 
3.
Ježek, M., Zavřel, J., Probiersteine als Prüfstein der Archäologie. Nachweis und Kontexte eines Hilfsmittels zur Metallanalyse im Mittelalter, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 39, 2011, p. 125–160.
 
4.
Rauhut, L., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne I, 1971, p. 435–656.
 
5.
Rauhut, L., Długopolska, L., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w obu¬dowie kamiennej w Pokrzywnicy Wielkiej, pow. Nidzica, Wiadomości Archeologiczne A XXXVI/3, 1971 (1972), p. 292–353.
 
6.
Rauhut, L., Długopolska, L., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w obudowie kamiennej w Łączynie Starym, pow. Przasnysz, Wiadomości Archeologiczne XXXVII/3, 1972 (1973), p. 320–393.
 
7.
Rauhut, L., Długopolska, L., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w obudowie kamiennej w Tańsku-Przedborach, pow. Przasnysz, Wiadomości Archeologiczne XXXVIII/3–4, 1973 (1974), p. 384–441.
 
ISSN:0043-5082