MISCELLANEA
Results of Chemical Microanalysis of Selected Stone Artefacts from the Collection of the State Archaeological Museum in Warsaw
 
More details
Hide details
1
Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, CZ 11801 Praha
2
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, PL 02-507 Warszawa
Publication date: 2020-11-30
 
Wiadomości Archeologiczne 2013;LXIV(64):137–145
 
KEYWORDS
TOPICS
ISSN:0043-5082