PL EN
MISCELLANEA
Results of Chemical Microanalysis of Selected Stone Artefacts from the Collection of the State Archaeological Museum in Warsaw
 
More details
Hide details
1
Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, CZ 11801 Praha
 
2
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, PL 02-507 Warszawa
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2013;LXIV(64):137-145
 
KEYWORDS
TOPICS
 
REFERENCES (7)
1.
Gąssowski, J., Cmentarzysko w Końskich na tle zagadnienia południowej granicy Mazowsza we wczesnym średniowieczu, Materiały Starożytne II, 1950 (1952), p. 71–175.
 
2.
Ježek, M., Zavřel, J., Prubířské kameny mezi archeologickými nálezy, Archeologické rozhledy 62, 2010, p. 608–628.
 
3.
Ježek, M., Zavřel, J., Probiersteine als Prüfstein der Archäologie. Nachweis und Kontexte eines Hilfsmittels zur Metallanalyse im Mittelalter, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 39, 2011, p. 125–160.
 
4.
Rauhut, L., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne I, 1971, p. 435–656.
 
5.
Rauhut, L., Długopolska, L., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w obu¬dowie kamiennej w Pokrzywnicy Wielkiej, pow. Nidzica, Wiadomości Archeologiczne A XXXVI/3, 1971 (1972), p. 292–353.
 
6.
Rauhut, L., Długopolska, L., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w obudowie kamiennej w Łączynie Starym, pow. Przasnysz, Wiadomości Archeologiczne XXXVII/3, 1972 (1973), p. 320–393.
 
7.
Rauhut, L., Długopolska, L., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w obudowie kamiennej w Tańsku-Przedborach, pow. Przasnysz, Wiadomości Archeologiczne XXXVIII/3–4, 1973 (1974), p. 384–441.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top