PL EN
ODKRYCIA
Odlew z Czernawczyc i zapinki typu 41 O. Almgrena z ziem Białorusi
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
 
 
Data nadesłania: 27-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-05-2023
 
 
Data akceptacji: 19-03-2024
 
 
Data publikacji online: 19-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Vadzim Beliavets   

Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa, Polska
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule jest reprezentowany półfabrykat fibuli typu 41 O. Almgrena, wypadkowo odkryty w 2019 r. na wielowarstwowej osadzie Čarnaǔčycy (Brescki raj., Bresckaja vobl., By). Wraz z podobnym znaleziskiem z osady Radaść st. 2, świadczą o produkowaniu tego typu zapinek na wschodniej peryferii dorzecza Bugu, objętego w fazie B2/C1-C1a ekspansją ludności wielbarskiej kultury. Analiza tych półfabrykatów na tle znalezisk innych zapinek typu A.41 z ziem Białorusi, pozwala na sprecyzowanie wcześniejszych ustaleń o drogach przemieszczania się i formowania stref wpływu wielbarskiego osadnictwa w trakcie jego migracji w stronę polskiej Lubelszczyzny i ukraińskiego Wołynia na przełomie II i III w.
FINANSOWANIE
praca na UW
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top