PL EN
Autor Anna Drzewicz
 
MATERIAŁY
 

Ozdoby brązowe z Kruchowa, pow. gnieżnieński

Wiadomości Archeologiczne 2005;LVII(57):101–110
 
ISSN:0043-5082