PL EN
Author Marcin Woźniak
 
DISCOVERIES
 

A “Sarmatian” Brooch from Słupno, Distr. Wołomin

Wiadomości Archeologiczne 2012;LXIII(63):234–237
 
ISSN:0043-5082