PL EN
DISCOVERIES
Bronze axe from Senisławice, distr. Kazimierza Wielka
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
 
2
Delegatura Urzędu Ochrony Zabytków w Sandomierzu, ul. Opatowska 9, 27-600 Sandomierz
 
 
Publication date: 2006-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2006;LVIII(58):377-388
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
A bronze axe with socket and loop, so-called Schnabeltüllenbeil, recovered in 2002 when dredging the bed of an unnamed stream at Senisławice (comm. Opatowiec, distr. Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie), may be classified by its form to the first variant of dziobata axes, acc. to J. Kuśnierz (1998, p. 10–12). Finds of this variant of such axes in Małopolska, dated to HaA1 – early HaA2, are considered to be the result of exchange with areas beyond the Carpathian Range, more exactly, the result of contacts maintained by the people of the górnośląsko-małopolska (Upper Silesia-Little Poland) Group and Tarnobrzeg Group of Lusatian Culture with Pilin Culture and early phases of Gáva Culture. The fact that the axe was discovered in a river bed, like a number of other bronzes dating from the same period suggests the piece’s special association with the watery environment, ie. its character of a votive offering.
 
REFERENCES (9)
1.
Blajer, W., Skarby brązowe ze Stefkowej i Maćkówki, Materiały i Studia Muzealne 6, Przemyśl, 1987, s. 91–146.
 
2.
Czopek, S., Dwa zabytki brązowe z Podkarpacia, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1991–1992, 1993, s. 163–165.
 
3.
Kobal', J., Skarby brązowe z Zakarpacia (Ukraina) – problem interpretacji, [w:] Beiträge zur Deutung der Bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa. Materialien der archäologischen Konferenz „Bronzen und Menschen an der Schwelle der Urnenfelderzeit im östlichen Mitteleuropa“ Kraków, 05.08.1996 (red. W. Blajer), Kraków, 1997, s. 109–140.
 
4.
Kostrzewski, J., Skarby i luźne znaleziska metalowe od neolitu do wczesnego okresu żelaza z górnego i środkowego dorzecza Wisły i górnego dorzecza Warty, Przegląd Archeologiczny XV, 1964, s. 5–133.
 
5.
Kuśnierz, J., Dziobate siekierki z tulejką jako wyraz kontaktów ludności grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z obszarami wschodniej części Kotliny Karpackiej, [w:] Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej. Materiały z konferencji 12–14 listopada 1986 r. w Rzeszowie (red. A. Barłowska, E. Szałapata), Rzeszów, 1989, s. 143–164.
 
6.
Kuśnierz, J., Die Beile in Polen III (Tüllenbeile), Prähistorische Bronzefunde IX/21, Stuttgart, 1998.
 
7.
Mogielnicka-Urban, M., Uwagi w sprawie interpretacji zbiorowych i pojedynczych znalezisk przedmiotów brązowych, [w:] Beiträge zur Deutung der Bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa, Materialien der archäologischen Konferenz „Bronzen und Menschen an der Schwelle der Urnenfelderzeit im östlichen Mitteleuropa“ Kraków, 0508.1996 (red. W. Blajer), Kraków, 1997, s. 17–30.
 
8.
Żaki, A., Początki rozwoju kultury łużyckiej w dorzeczu górnej Wisły, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F, vol. III (1948), 1950, s. 1–196.
 
9.
Żurowski, K., Zabytki brązowe z młodszej epoki brązu i wczesnego okresu epoki żelaza z dorzecza górnego Dniestru, Przegląd Archeologiczny VIII, 1949, s. 155–247.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top