PL EN
DISCOVERIES
New Materials from the End of the Roman Period and the Beginning of the Migration Period from the Vicinity of Wyszogród, Płock County
 
 
More details
Hide details
1
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy
 
 
Submission date: 2019-10-05
 
 
Final revision date: 2019-10-28
 
 
Acceptance date: 2019-11-04
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2019;LXX(70):246-249
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The collection of the Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej (Vistula River and Wyszogród Land Museum) in Wyszogród contains hitherto unknown artefacts from the end of the Roman Period and the early phase of the Migration Period. These include: a late brooch with returned foot of Almgren VI,2 series (Fig. 2:1), fragment of a plate-headed brooch (Fig. 2:2), and a beak-shaped strap-end (Fig. 2:3), discovered at Rębowo, Płock County (Fig. 1), and a belt buckle with a thickened frame (Fig. 3) from Wyszogród, Płock County (Fig. 1). All artefacts are made of copper alloy. These forms are typical of the latest phase of the Wielbark Culture in the area of Mazovia on the right bank of the Vistula and in Podlachia. Of particular importance is the fact that they were discovered in an area that, to a large extent, has not been archaeologically explored and which – in light of the material known so far – was devoid of settlement at the end of the Roman Period and at the beginning of the Migration Period.
 
REFERENCES (22)
1.
Almgren O. 1923: Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen, Mannus-Bibliothek 32, Leipzig.
 
2.
Andrzejowski J., Prochowicz R., Rakowski T. 2008: Brooches Type Gródek 47 and their Dating, [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska et alii (red.), The Turbulent Epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period, vol. I, Monumenta Studia Gothica V, Lublin, 39–61.
 
3.
Bernat W. 1955: Kurhany z późnego okresu rzymskiego we wsi Bogucin, pow. Płońsk, Wiadomości Archeologiczne XXII/2, 210–212.
 
4.
Cieśliński A. 2010: Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka und oberer Drwęca, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte NF 17, Berlin.
 
5.
Cieśliński A., Hoffmann M., Sobieraj J. 2015: Dwa dziobowate okucia końca pasa z południowo-zachodnich Mazur i ziemi lubawskiej, [w:] B. Kontny (red.), Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Światowit, Suppl. Series B: Barbaricum 11, Warszawa, 115–122.
 
6.
Cieśliński A., Rau A. 2017: Ermland und Oberland in der späten römischen Kaiserzeit und frühen Völkerwanderungszeit im Licht neuer Erwerbungen des Museums für Ermland und Masuren in Olsztyn, [w:] J. Andrzejowski et alii (red.), Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam germanorum et baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina VI, Warszawa-Schleswig, 327–342.
 
7.
Cieśliński A., Wyczółkowski D. 2008: Zapinka gąsienicowata z Tumian, pow. olsztyński. Problem zaniku kultury wielbarskiej na Łyną, Wiadomości Archeologiczne LX, 179–187.
 
8.
Kasprzak A., Kraszczuk R. 2018: Dziobowate okucie końca pasa z miejscowości Radolin nad Notecią, [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska et alii (red.), Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin, tom II, Lublin, 536–541.
 
9.
Kempisty A. 1968: Birytualne cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w miejscowości Brulino-Koski, pow. Ostrów Mazowiecka, Wiadomości Archeologiczne XXII/3–4 (1966–1967), 409–450.
 
10.
Kleemann J. 2017: Die Ausgrabungen des Städtischen Museum Marienburg im Gräberfeld Malbork-Wielbark Fundstelle 1 in den Jahren 1927–1932, 1934 und 1936, Lublin.
 
11.
Liana T. 1957: Znaleziska z okresu rzymskiego z terenów między Żeraniem a Białołęką w Warszawie, Wiadomości Archeologiczne XXIV/4, 379–380.
 
12.
Madyda-Legutko R. 1987: Die Gürtelschnallen der Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, B.A.R. Int. Series 360 (1986), Oxford.
 
13.
Madyda-Legutko R. 2011: Studia nad zróżnicowaniem metalowych części pasów w kulturze przeworskiej. Okucia końca pasa, Kraków.
 
14.
Miśkiewicz J. 1963: Wyniki badań powierzchniowych prowadzonych wzdłuż Wisły na odcinku Zakroczym – Wyszogród, Wiadomości Archeologiczne XXIX/2, 222–223.
 
15.
Mitkowa-Szubert K. 1984: Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Komsinie, woj. Płock, Wiadomości Archeologiczne XLVII/1 (1982), 121–132.
 
16.
Petrauskas O.V., Sinica E.V. (Петраускас О.В., Синица Е.В.) 2010: Fibuly «ščitkovogo tipa» černâhovskoj kul'tury, [w:] O. A. Ŝeglova, M. Kazanskij, V. Novakovskij (red.), Germania–Sarmatia II. Sbornik naučnyh statej po arheologii narodov Central'noj i Vostočnoj Evropy, posvâŝënnyj pamâti M.B. Ŝukina, Kaliningrad-Kursk, 131–150.
 
17.
Prochowicz R. 2005: Znalezisko dziobowatego okucia końca pasa z Przeradowa, pow. makowski, Wiadomości Archeologiczne LVII (2004–2005), 73–79.
 
18.
Schulze-Dörrlamm M. 2000: Germanische Spiralplattenfibeln oder romanische Bügelfibeln? Zu den Vorbildern elbgermanisch-fränkischer Bügelfibeln der protomerowingischen Zeit, „Archäologisches Korrespondenzblatt” 30/4, 599–613.
 
19.
Szela A. 2017: Strap-Ends Type Brudnice, [w:] J. Andrzejowski et alii (red.), Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam germanorum et baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina VI, Warszawa-Schleswig, 575–583.
 
20.
Szymański W. 1963: Nowo odkryte stanowiska archeologiczne z okolicy Płocka, Wiadomości Archeologiczne XXIX/1, 78–80.
 
21.
Tomaszewska I. 1998: Młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich. Rezultaty ostatnich badań, [w:] M. Dulinicz (red.), Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w dorzeczu Słupianki, pod Płockiem, Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały I, Warszawa, 65–93.
 
22.
Woźniak M. 2011: Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Kozłówku, pow. nidzicki (d. Klein Koslau, Kreis Neidenburg) w świetle publikacji i materiałów archiwalnych, Wiadomości Archeologiczne LXII, 169–208.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top