PL EN
MISCELLANEA
Two Unknown Lusatian Culture Cemeteries in Dobrzyń Province
 
More details
Hide details
1
Państwowe Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa
 
 
Publication date: 2003-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2003;LVI(56):103-110
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The Museum in Kwidzyn has in its keeping material from two Lusatian culture cemeteries studied by Waldemar Heym – for many years head of the Heimatmuseum Marienwerder: Rybitwy, comm. Bobrowniki, distr. Lipno and Sitno, comm. Zbójno, distr. Golub-Dobrzyń (former Sittenfeld, Kr. Leipe), both in woj. kujawsko-pomorskie (Fig. 1). Neither of these sites was ever published. The cemetery at Rybitwy, investigated in 1940, figures in the inventory book of the Heimatmuseum Marienwerder under no. 3260 as Rybitwy, Kr. Lipno, Gräberfeld d. Lausitzer. The study of evidence from Rybitwy prepared by W. Heym pending publication in the successive annual issue of Gothiskandza was lost during the war. All that remains from pre-war research are nine vessels labelled “Rybitwy”, now in the collection of the Kwidzyn Museum. As for the cemetery at Sitno, apart from five vessels from that site no information about the cemetery is found in archival records of W. Heym surviving in the Museum. Pottery from Rybitwy and Sitno represents forms typical for Bronze Age period IV and V. Of special interest are two vase-shaped vessels with a broad rim from Rybitwy (Fig. 2:2.3). The only questionable piece is a miniature vessel from the same site showing traces of burning (Fig. 3:2) – a form wholly foreign in Lusatian Culture, but a distinctive form in Wielbark culture of the Late Roman period. Apparently, the piece in question was assigned to material from Rybitwy by accident. Both sites are situated in the Lipno region of Lusatian Culture distinguished by J. Dąbrowski (1997, p. 93, 97, map 3), as yet poorly understood. Settlement in this area evades classification to any of the neighbouring groups of Lusatian culture (ie Kulmerland, Northern Masovia, Eastern Great Poland). Postulated strong links with the latter group are not substantiated by material presented in the present article; rather, they suggest convergence with the Northern Mazovian and possibly, the Kulmerland group; nevertheless, it should be remembered that the surviving artefacts form a mere fraction of evidence recovered at the two burial grounds.
 
REFERENCES (20)
1.
Dąbrowski, J., Dwa cmentarzyska kultury łużyckiej w Zeńboku, pow. Ciechanów, Materiały Starożytne III, 1958, s. 85–100.
 
2.
Dąbrowski, J., Cmentarzysko z Szydłowa, pow. Mława na tle kultury łużyckiej na Mazowszu północnym, Materiały Starożytne V, 1959, s. 233–257.
 
3.
Dąbrowski, J., Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce, Białystok, 1997.
 
4.
Chudziakowa, J., Kultura łużycka na terenie międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy, Warszawa-Poznań, 1974.
 
5.
Jakimowicz, R., Sprawozdanie z działalności Państw. Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych na Okręg Warszawski za rok 1922, Wiadomości Archeologiczne VIII, 1923, s. 201–224.
 
6.
Jakimowicz, R., Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Warszawskiego za lata 1924–1926, Wiadomości Archeologiczne X, 1929, s. 270–280.
 
7.
Jażdżewski, K., Cmentarzysko kultury łużyckiej i „baba” w Trzebiegoszczy, w pow. lipnowskim, Z otchłani wieków XI, 1936, s. 157–158.
 
8.
Kośko, A., Rozwój kulturowy społeczeństw Kujaw w okresach schyłkowego neolitu i wczesnej epoki brązu, Poznań, 1979.
 
9.
Miśkiewicz, J., Osada kultury łużyckiej z miejscowości Miszewko Strzałkowskie, pow. Płock, Wiadomości Archeologiczne XXX, 1964, s. 150–174.
 
10.
Miśkiewicz, J., Cmentarzysko kultury łużyckiej w miejscowości Kraszewo, pow. Ciechanów, Wiadomości Archeologiczne XXXIII, 1968, s. 303–314.
 
11.
Miśkiewicz, J., Cmentarzysko kultury łużyckiej z miejscowości Ożumiech, pow. Przasnysz, Wiadomości Archeologiczne XXXVIII, 1973, s. 209–233.
 
12.
Purowski, T., Wstępne wyniki badań przeprowadzonych w latach 1980, 1982–1984 na cmentarzysku kultury łużyckiej w Ożumiechu, na północnym Mazowszu, (w:) W. Nowakowski, A. Szela (red.), Officina Archaeologica Optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Światowit, Supplement Series VII, Warszawa, 2001, s. 179–184.
 
13.
Urbanek, H., Die frühen Flachgräberfelder Ostpreußens, Königsberg-Berlin, 1941.
 
14.
Węgrzynowicz, T., Cmentarzysko kultury łużyckiej w Kamionce Nadbużnej, Materiały Starożytne XI, 1968, s. 209–248.
 
15.
Węgrzynowicz, T., Cmentarzysko w miejscowości Nur Kolonia, pow. Ostrów Mazowiecka, Wiadomości Archeologiczne XXXV, 1970, s. 69–83.
 
16.
Węgrzynowicz, T., Osada z IV okresu epoki brązu w Ołtarzach-Gołaczach, pow. Ostrów Mazowiecka, Wiadomości Archeologiczne XXXVII, 1972, s. 139–169.
 
17.
Węgrzynowicz, T., Kultura łużycka na Mazowszu wschodnim i Podlasiu, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne II, 1973, s. 7–126.
 
18.
Wołągiewicz, R., Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym, Szczecin, 1993.
 
19.
Zielonka, B., Zarys dziejów polskich badań archeologicznych na ziemiach województwa bydgoskiego, Rocznik Muzeum w Toruniu, I/3, 1963, s. 9–42.
 
20.
Żórawska, A.Cmentarzysko kultury łużyckiej w Mierzynie, w dorzeczu środkowej Osy, Barbaricum 7, Warszawa, 2004, s. 11–30.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top