PL EN
MATERIAŁY
Osada z młodszego okresu rzymskiego w Łęgonicach, pow. grójecki
 
 
Więcej
Ukryj
1
wydanie pośmiertne
 
 
Data publikacji: 31-12-2005
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2005;LVII(57):241-295
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (14)
1.
Godłowski, K., Kultura przeworska na Górnym Śląsku, Katowice-Kraków, 1969.
 
2.
Godłowski, K., Materiały do poznania kultury przeworskiej na Górnym Śląsku (cz. II), Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne IV, 1977, s. 7–237.
 
3.
Kokowski, A., Die Schloßbeschläge und die Schüssel aus dem nördlichen Barbaricum in der römischen Kaiserzeit und frühen Völkerwanderungszeit, Klasyfikacja zabytków archeologicznych II, Lublin, 1997.
 
4.
Kostrzewski, J., Badania prehistoryczne w powiecie lublinieckim na Śląsku w roku 1936 r., Wydawnictwa Śląskie PAU, Prace Prehistoryczne 3, Kraków, 1938, s. 63–88.
 
5.
Liana, T., Wykopaliska Kaliksta Jagmina w Łęgonicach, pow. Opoczno, Wiadomości Archeologiczne XXXVIII/2, 1973, s. 309–329.
 
6.
Liana, T., Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowym Mieście, pow. Rawa Mazowiecka, Wiadomości Archeologiczne XL/3, 1975, s. 375–410.
 
7.
Liana, T., Kurhan i cmentarzysko płaskie kultury przeworskiej na stan. II w Łęgonicach Małych, pow. Opoczno, Wiadomości Archeologiczne XLI/1, 1976, s. 64–127.
 
8.
Liana, T., Cmentarzysko kultury przeworskiej w Łęgonicach Małych, gm. Odrzywół, woj. radomskie, na stanowisku I, Wiadomości Archeologiczne XLI/4, 1976, s. 461–487.
 
9.
Madyda-Legutko, R., Die Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und die frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, B.A.R. Int. Series 360 (1986), Oxford, 1987.
 
10.
Mitkowa-Szubert, K., Znaleziska monet antycznych w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Wiadomości Numizmatyczne XXXI (1987), z. 1-2 (119-120), 1989, s. 98–100.
 
11.
Peškař, I., Fibeln aus der römischen Kaiserzeit in Mähren, Praha, 1972.
 
12.
Pyrgała, J., Naważniejsze wyniki z badań osady późnego okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich w Poświętnem, pow. Płońsk, Światowit XXIV, 1962, s. 285–303.
 
13.
Schuldt, E., Pritzier. Ein Urnenfriedhof der späten römischen Kaiserzeit in Mecklenburg, Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, t. 4, Berlin, 1955.
 
14.
Szydłowski, J., Zur Frage der fremden Komponenten in der Dobrodzień-Gruppe, Przegląd Archeologiczny 25, 1977, s. 97–134.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top