PL EN
MISCELLANEA
Ramy chronologiczne osadnictwa kultury przeworskiej w południowo-wschodniej Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
 
 
Data publikacji: 30-06-2001
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2001;LIV(54):109-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
The state of researches on the Pre-Roman and Roman Period settlement in the south east of Poland is highly dissatisfying. More then 80 sites are known from this region (Table I), including 50 settlements, 24 cemeteries and 7 stray finds, however, comparably little number of them were excavated in a larger scale and a great deal of uncovered material still remains unpublished. The sites form three clear chronological groups (Table II). The first group consist of 8 sites from the Pre-Roman Period (Fig. 1), which make 4 settlement zones (Fig. 8). A group of the Jastorf Culture origin occupied the zone I, while material from the zone II is ascribed to the Pomeranian Culture. The zones IIIA and IIIC were settled by the Tarnobrzeg group of the Lusatian Culture, which in the zone IIIC could existed even till the end of the Pre-Roman Period; in the zone IIIA clear influences of the Tyniec group are evidenced there by the finds of Celtic pottery. In the zone IIIB on the uncertain cultural background appeared the Przeworsk Culture in its classic form. The second group form settlements and cemeteries of the Przeworsk Culture, which occupied the entire described area in the early Roman Period (Fig. 2). The earliest certain finds came from the phase B1b, the latest from the phase B2/C1–C1a. In the southern zone of the Przeworsk Culture settlement strong influenced of the Dacian cultures are observed, evidenced by many finds of the pottery showing affinities with, probably, the Lipica Culture. From the southeastern areas of the Przeworsk Culture, from Lublin Upland till the upper Dniester, single weapon graves are known, dated mostly to the phase C1a, but also to the phase C1b. The collapse of the Przeworsk Culture in the south east of Poland was due to the migration of the Gothic tribes, who settled the Hrubieszów Hollow already in the phase B2/C1. The Przeworsk Culture left this region in the beginning of the late Roman Period, most probably by the end of the phase C1a; a group of the Przeworsk Culture could survive longer only in the zone IIIA (Fig. 7). Sites with wheel-made pottery and large storage vessels (so-called Krausengefäße) make the third chronological group, which covers the entire late Roman Period. At that time the zone I was occupied by the Wielbark Culture, which in the phase C2 reached zone II. The Culture of Carpathian Barrows penetrated zone IIIB, while in the zone IIIC appeared materials similar to finds from upper Dniester. The mountain zone was occupied by groups connected with Dacian cultures.
 
REFERENCJE (164)
1.
Aksamit, T., Prace wykopaliskowe na osadzie neolitycznej we Fredropolu pow. Przemyśl, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1966, 1968, s. 116–123.
 
2.
Aleksiewicz, M., Zarys osadnictwa w okresie lateńskim i rzymskim oraz wpływów kultury prowincjonalno-rzymskiej na ziemiach województwa rzeszowskiego, Rocznik Województwa Rzeszowskiego 1, 1958.
 
3.
Antoniewicz, W., Żelazne oszczepy inkrustowane z Kamienicy, w pow. jarosławskim, Przegląd Archeologiczny I, 1919, s. 99–111.
 
4.
Baran, V. D., Černjachivs’ka kul’tura za materìalami Verchn’ogo Dnìstra ìZachìdnogo Bugu, Kiïv, 1981.
 
5.
Baran, V. D., Kozak, D. N., Terpilovs’kij, R. V., Pochodžennja Slov’jan, Kiiv 1991, 1991.
 
6.
Barełowska, A., Osada wielokulturowa w Bielinach, gm. Ulanów, woj. Tarnobrzeg, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1973–1975, 1979, s. 131–134.
 
7.
Barełowska, A., Osada z późnego okresu wpływów rzymskich w Lesku, woj. Krosno, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1976–1979, 1984, s. 51–101.
 
8.
Barełowska, A., Wielokulturowa osada w Leżajsku, woj. Rzeszów, stanowisko 3, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1976–1979, 1984, s. 218–224.
 
9.
Biborski, M., Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej, Materiały Archeologiczne. XVIII, 1978, s. 53–165.
 
10.
Blajer, W. , Kostek, A., Badania powierzchniowe w okolicy Przeworska w latach 1980–1981, Materiały i Studia Muzealne V, Przemyśl, 1982, s. 101–116.
 
11.
Czopek, S., Ze studiów nad kulturą wejherowsko-krotoszyńską w Kotlinie Chodelki, Archeologia Polski XXXII, 1987, s. 93–138.
 
12.
Czopek, S., Z badań nad schyłkową fazą grupy tarnobrzeskiej, [w:] Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów, 1989, s. 241–261.
 
13.
Czopek, S., Grupa czerniczyńska–prezentacja i analiza źródeł, Prace i Materiały Zamojskie III, 1991, s. 45–143.
 
14.
Czopek, S., Południowo-wschodnia strefa kultury pomorskiej, Rzeszów, 1992.
 
15.
Czopek, S., Die älteste Drehscheibenkeramik aus Südostpolen–Probleme der Kulturverhältnisse in der jüngeren Hallstatt- und frühen Latènezeit, Bericht der Römisch-Germanische Kommission 74, 1993, s. 487–502.
 
16.
Czopek, S., O pradziejach Rzeszowa raz jeszcze, [w:] Z przeszłości Rzeszowa, Rzeszów, 1995, s. 7–46.
 
17.
Dąbrowska, T., Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim w Polsce, [w:] Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich wPolsce, Kraków, 1986, s. 51–72.
 
18.
Dąbrowska, T., Wczesne fazy kultury przeworskiej, chronologia–zasięg–powiązania, Warszawa, 1988.
 
19.
Dąbrowska, T., Godłowski, K., Grób kultury przeworskiej z Hromówki na Ukrainie, Prace Archeologiczne 12, 1970, s. 77–102.
 
20.
Demetrykiewicz, W., Wykopaliska w Jadownikach Mokrych i Gorzowie oraz inne ślady epoki La Tene w Galicyi zachodniej, Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne III, 1898, s. 93–108.
 
21.
Diaconu, Gh., Tîrgşor. Necropola din secolele III–IV e.n., Bucureşti, 1965.
 
22.
Diaconu, Gh., Mogoşani. Necropola din secolul IV e.n., Tîrgovişte, 1970.
 
23.
Dobrzańska, H., Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomii, woj. krakowskie, część II, Kraków, 1990.
 
24.
Fedorov, G. B., Malaeštskij mogil’nik, [w:] Materialy i issledovanâ po arheologii SSSR 82, 1960, s. 253–302.
 
25.
Franz, L., Aus einer Privatsammlung, Sudeta 8, 1932, s. 39–41.
 
26.
Garbacz, K., Nowo odkryte cmentarzysko (?) kultury przeworskiej w Pikulach, gm. Janów Lubelski, woj. Tarnobrzeg, Sprawozdania Archeologiczne XLIII, 1991, s. 199–226.
 
27.
Garbacz, K., Nowe materiały do poznania kultury przeworskiej – Pikule, st. 2, gm. Janów Lubelski, woj. Tarnobrzeg, Kultura przeworska I, Lublin, 1994, s. 147–157.
 
28.
Giesler, U., Jüngerkaiserzeitliche Nietknopfsporen mit Dreipunkthalterung vom Typ Leuna, Saalburg Jahrbuch XXXV, 1978, s. 5–57.
 
29.
Ginalski, J., Ostrogi kabłąkowe kultury przeworskiej. Klasyfikacja typologiczna, Przegląd Archeologiczny 38, 1991, s. 3–84.
 
30.
Godłowski, K., The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe, Prace Archeologiczne 11, Kraków, 1970.
 
31.
Kultura przeworska, [w:] J. Wielowiejsk (red.), Prahistoria Ziem Polskich V: Późny okres lateński i okres rzymski, Wrocław, 1981, s.57–135.
 
32.
Godłowski, K., Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Wrocław, 1985.
 
33.
Godłowski, K., Jakuszowice, Woiwodschaft Kielce, Gemeinde Kazimierza Wielka, Fundstelle 2, Siedlung der Trzciniec- und Przeworsk-Kultur und des Mittelalters, Recherches Archéologiques 1990, 1992, s. 36–53.
 
34.
Godłowski, K., Die Chronologie der germanischen Waffengräber in der jüngeren und späten Kaiserzeit, [w:] Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten, Lublin-Marburg, 1994, s. 169–178.
 
35.
Godłowski, K., Szadkowska, L., Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Tarnowie, powiat Opole, Opolski Rocznik Muzealny V/2, 1972.
 
36.
Gončarov, V. K., Machno, È. V., Mogil’nik černjachivs’kogo tipu bìlja Perejaslava-Chmil’nic’kogo, Archeologìja XI, 1957, s. 127–143.
 
37.
Gruszczyńska, A., Badania na osadzie w Nisku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1965, 1966, s. 72–73.
 
38.
Gruszczyńska, A., Osada z wczesnego okresu wędrówek ludów w Świlczy, woj. Rzeszów, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1976–1979, 1984, s. 103–129.
 
39.
Gudkova, A. V., Mogil’nik IV v. n.è. v s. Belen’koe, [w:] Novye issledovanija po archeologii Severnogo Pričernomor’ja, Kiev, 1987, s. 56–66.
 
40.
Hadaczek, K., Cmentarzysko ciałopalne koło Przeworska (z epoki cesarstwa rzymskiego), Teka Konserwatorska. Rocznik Grona C.K. Konserwatorów Starożytnych Pomników Galicyi Wschodniej, vol. III/2, Lwów, 1909.
 
41.
Heym, W., Der ältere Abschnitt der Völkerwanderungszeit auf dem rechten Ufer der unteren Weichsel, Mannus XXXI, 1939, s. 3–28.
 
42.
Horbacz, T., Olędzki, M. Cimetière de la période romaine à Piaski (Pologne centrale), Inventaria Archaeologica LI, 1983, tabl. 307–312.
 
43.
Ivanovskij, V.I., Kokowski, A., Nowe badania na cmentarzysku z młodszego okresu rzymskiego w Rakowcu na Podolu, Sprawozdania Archeologiczne XLVII, 1995, s. 221–235.
 
44.
Jamka, R. Das Brandgräberfeld in Kopki (Bez. Nisko), aus dem Zeitabschnitte der Römischen Einflüsse im westlichen Kleinpolen, Bulletin International de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, Cracovie, 1933, s. 45–49.
 
45.
Jamka, R.Cmentarzysko w Kopkach (pow. niski) na tle okresu rzymskiego w Małopolsce. Zachodniej, Przegląd Archeologiczny V, 1935, s. 23–62.
 
46.
Jamka, R.Rzymski miecz z Rzeczycy Długiej w powiecie tarnobrzeskim, Sprawozdania z Posiedzeń i Czynności PAU 42, 1937, s.269–272.
 
47.
Jamka, R.Epoka żelaza w widłach Wisły i Sanu (od około 400 r. przed n.e. do 600 r. n.e.), Rocznik Województwa Rzeszowskiego 3, 1963, s. 19–54.
 
48.
Janiczak, H., Kurhany kultury przeworskiej, Przegląd Archeologiczny 37, 1990, s. 121–155.
 
49.
Jankovich, J., Podkarpatska Rus v prahistorii, Mukačevo, 1931.
 
50.
Janowski, J., Badania powierzchniowe i weryfikacyjne prowadzone przez muzeum w Krośnie, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1965, 1966, s. 124–126.
 
51.
Janowski, J., Materiały kultury przeworskiej(?) ze wsi Wietrzno przysiółek Bania, pow. Krosno, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1966, 1968, s. 146–151.
 
52.
Kaczanowski, P., Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, Kraków, 1995.
 
53.
Kaczanowski, P., Madyda-Legutko, R., Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem rzymskim w Małopolsce, [w:] Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce, Kraków, 1986, s. 89–119.
 
54.
Kaczanowski, P., Zaborowski, J., Bemerkungen über die Bewaffnung der Bevölkerung der Wielbark-Kultur, [w:] Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim, t. I, Lublin, 1988, s. 221–239.
 
55.
Kapera, Z., Wyniki badań osady z okresu rzymskiego w Maćkówce pow. Przeworsk, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1964, 1964, s. 31.
 
56.
Kapera, Z., Sprawozdanie z prac ratowniczych przeprowadzonych wPrzeworsku w latach 1961 i 1964 (stanowisko 8), Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1964, 1964, s. 48–49.
 
57.
Kazanski, M., Les èperons, les umbo, les manipules de boucliers et les haches de l’époque romaine tardive dans la region pontique: origine et diffusion, [w:] Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten, Lublin-Marburg, 1994, s. 329–485.
 
58.
Kokowski, A., Badania sondażowe w Złotowie (stan. 8), w woj. pilskim, Koszalińskie Zeszyty Muzealne 6, 1976, s. 133–138.
 
59.
Kokowski, A., Dyskusja, [w:] Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce, Kraków, 1986, s. 169.
 
60.
Kokowski, A., Zagadnienie interpretacji kulturowej materiałów z młodszego okresu rzymskiego typu Łukawica, Archeologia Polski XXXIII, 1988, s.165–191.
 
61.
Kokowski, A., [rec.] R.V. Terpilovskij, Rannie Slavjane Podesen’ja III–Vvv., Kiev 1984, Sprawozdania Archeologiczne XXXIX, 1988, s. 376–381.
 
62.
Kokowski, A., Zagadnienie osadnictwa ludności kultury wielbarskiej na Lubelszczyźnie, [w:] Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim, t. I, Lublin, 1988, s. 241–257.
 
63.
Kokowski, A., Strefa sepulkralna cmentarzyska z późnego okresu lateńskiego, [w:] Miejsce pradziejowych i średniowiecznych praktyk kultowych w Kruszy Zamkowej, województwo bydgoskie, stanowisko 13, Poznań, 1989, s. 65–124.
 
64.
Kokowski, A., Stan i potrzeby badań nad okresem rzymskim w regionie lubaczowskim, Rocznik Lubaczowski 4, 1990, s. 3–26.
 
65.
Kokowski, A., Lubelszczyzna w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim, Lublin, 1991.
 
66.
Kokowski, A., L’art militaire des Goths à l’époque romaine tardive (d’après les données archéologiques), [w:] L’armée romaine et les barbares du IIIe au VIIe siècle, Paris, 1993, s. 335–354.
 
67.
Kokowski, A., Problemy badania dziejów kultury przeworskiej, Kultura przeworska I, Lublin, 1994, s. 15–36.
 
68.
Kokowski, A., Schätze der Ostgoten, Stuttgart, 1995.
 
69.
Kokowski, A., O tak zwanych blaszanych fibulach z półokrągłą płytą na główce i rombowatą nóżką, Studia Gothica I, Lublin, 1996, s. 153–184.
 
70.
Kokowski, A., Przyczynek do badań nad skandynawskimi oddziaływaniami na uzbrojenie wojowników kultury przeworskiej w okresie rzymskim, [w:] Księga pamięci Profesora Kazimierza Godłowskiego, Kraków, 2000, s. 203–214.
 
71.
Kokowski, A., Mazurek, W., Stanowisko wielokulturowe nr 25 w Moroczynie, gm. Hrubieszów, woj. Zamość, Sprawozdania Archeologiczne XXXIX, 1988, s. 261–307.
 
72.
Kokowski, A., Ścibior, J., Tombe princière de Sandomierz–Krakówka, période romaine précoce, Inventaria Archaeologica. LXIII, 1990.
 
73.
Kokowski, A., Vinokur, I., Miecz z miejscowości Kudrynci na Podolu, Kultura przeworska III, Lublin, 1997, s. 257–263.
 
74.
Kolendo, J., Wyniki badań wykopaliskowych na terenie osady z okresu rzymskiego w Maćkówce, pow. Przeworsk, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1965, 1966, s. 44–51.
 
75.
Kolendo, J., Wielowiejski, J., Wyniki prac wykopaliskowych na terenie osady z okresu późnorzymskiego i wczesnośredniowiecznego w Maćkówce, pow. Przeworsk, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1966, 1968, s. 152–159.
 
76.
Koperski, A., Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na późnorzymskiej osadzie w Krasiczynie, pow. Przemyśl, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1965, 1966, s. 51–54.
 
77.
Koperski, A., Cmentarzysko kultury przeworskiej w Trójczycach, pow. Przemyśl, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1967, 1971, s. 115–124.
 
78.
Koperski, A., Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w Krasiczynie, pow. Przemyśl w 1967 roku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1967, 1971, s. 157–161.
 
79.
Koperski, A., Badania archeologiczne w Trójczycach, pow. Przemyśl, wlatach 1967–1970, Sprawozdania Archeologiczne XXIV, 1972, s. 299–306.
 
80.
Koperski, A., Komunikat o badaniach archeologicznych w Trójczycach, pow. Przemyśl w latach 1968–1969, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1968–1969, 1973, s.89–91.
 
81.
Koperski, A., Odkrycie pieca garncarskiego z okresu rzymskiego na terenie Przemyśla, Wiadomości Archeologiczne XXXIX, 1974, s. 266–267.
 
82.
Koperski, A., Wyniki najnowszych badań archeologicznych w Trójczycach, pow. Przemyśl, Acta Archaeologica Carpathica XV, 1975, s. 67–73.
 
83.
Koperski, A., Wyniki prac wykopaliskowych w Trójczycach, pow. Przemyśl w 1970 r., Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1970–1972, 1975, s. 69–70.
 
84.
Koperski, A., Rezultaty wstępnych badań archeologicznych na późnorzymskiej osadzie w Korytnikach, woj. Przemyśl, Acta Archaeologica Carpathica XXVIII, 1978, s. 239–246.
 
85.
Koperski, A., Osada z okresu wpływów rzymskich z elementami kultury czerniachowskiej w Przemyślu przy ul. Rycerskiej, [w:] Zachodnia strefa osadnictwa kultury czerniachowskiej, Lublin, 1986, s. 91–110.
 
86.
Kostek, A., Badania ratownicze na stanowisku 3 w Gajach, gm. Stubno, woj. przemyskie, Materiały i Studia Muzealne IV, Przemyśl, 1981, s. 188–204.
 
87.
Kostek, A., Penetracje powierzchniowe w Lubaczowskim, Materiały iStudia Muzealne V, Przemyśl, 1982, s. 201–208.
 
88.
Kotigoroško, V. G., Kurgan pervoj poloviny III v. n.è. u s. Bratovo, Sovetskaâ Arheologia 1979/2, 1979, s. 153–163.
 
89.
Kotigoroško, V. G., Žertvennik III–IV vv. n.è. z sela Soloncy, Sovetskaâ Arheologia 1987/2, 1987, s.176–191.
 
90.
Kotigoroško, V. G., Remeslennoe proizvodstvo na dakijskom gorodišče Malaja Kopanja, Sovetskaâ Arheologia 1989/2, 1989, s. 182–200.
 
91.
Kozak, D. N., Pševors’ka kul’tura u verchn’omu Podněstrov’ì ì Zachìdnomu Pobužži, Kiïv.
 
92.
Kozak, D. N., Poselenie u sela Paseki-Zubreckie i nekotorye voprosy kul’turnogo razvitija plemen Podnestrov’ja na rubeže i v pervych vekach našej èry, Acta Archaeologica Carpathica XXVI, 1987, 1984, s. 175–208.
 
93.
Kropotkin, V. V., Denkmäler der Przeworsk-Kultur in der Westukraine und ihre Beziehungen zur Lipica- und Černjachov-Kultur, [w:] Symposium Ausklang der Latène-Zivilisation und Anfänge der germanischen Besiedlung im mittleren Donaugebiet, Bratislava, 1977, s. 173–200.
 
94.
Kunisz, A., Znaleziska monet rzymskich z Małopolski, Wrocław, 1985.
 
95.
Kunysz, A., Miecz celtycki z Rzeszowa, Wiadomości Archeologiczne XXVIII, 1962, s. 87.
 
96.
Kunysz, A., Badania archeologiczno-architektoniczne w Krasiczynie pow. Przemyśl w roku 1966, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1966, 1968, s. 217–222.
 
97.
Kunysz, A., Badania archeologiczne na wzgórzu Benedyktynek w Jarosławiu, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1966, 1968, s. 230–235.
 
98.
Lubelczyk, A., Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w roku 1992 na stanowisku nr 2 w Jazowej inr 15 w Strzyżowie, woj. Rzeszów, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1991–1992, 1993, s.197–204.
 
99.
Lubelczyk, A., Materiały z badań sondażowych w Rzeszowie–Staromieściu na stanowiskach 68 i 69, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1993, 1994, s. 219–234.
 
100.
Lubelczyk, A., Mitura, P., Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 4a w Korniaktowie Północnym, woj. Rzeszów, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1991–1992, 1993, s. 193–196.
 
101.
Łuczkiewicz, P., Miecze obosieczne na obszarze kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim, Kultura przeworska III, Lublin, 1997, s. 169–225.
 
102.
Machno, È. V., Tipi pochovan’ ta planuvannja Kompanìïvs’kogo mogil’nika, [w:] Serednì vìki na Ukraïnì, t. 1, Kiïv, 1971, s. 87–95.
 
103.
Madyda-Legutko, R., Uwagi o osadnictwie w polskiej części Karpat zachodnich wmłodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Kultura przeworska I, Lublin, 1994, s. 301–315.
 
104.
Madyda-Legutko, R., Tunia, K., Rytro, karpacka osada z okresu wędrówek ludów, Kraków, 1993.
 
105.
Magomedov, B. V., Černjachovskaja kul’tura Severo-Zapadnogo Pričernomor’ja, Kiev, 1987.
 
106.
Magomedov, B. V., Černjachovskije pamjatniki Južnogo Pobuž’ja, [w:] Trudy V Meždunarodnogo Kongressa Archeologov-Slavistov, t. 4, Kiev, 1988, s. 144–148.
 
107.
Magomedov, B. V., Gudim-Levkovič, A. N., Černjachovskie poselenija Šeršni i Kurniki na Južnom Buge, [w:] Drevnosti jugo-zapada SSSR (I–seredina II tysjačeletija n.è.), Kišinev, 1991, s. 84–106.
 
108.
Martuszewski, J., Badania archeologiczne na wielokulturowym stanowisku nr 1 wTryńczy, pow. Przeworsk, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1968–1969, 1973, s. 92–95.
 
109.
Mazurek, T., Mazurek, W., Wyniki badań osady z okresu przedrzymskiego w Wytycznie, stan. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej I, 1996, s. 75–81.
 
110.
Mazurek, W., Materiały grupy czerniczyńskiej w województwie chełmskim, [w:] Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno?, Warszawa, 1995, s. 229–264.
 
111.
Mitura, P., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w okolicach Borowej i Mielca, woj. Rzeszów w 1992 roku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1991–1992, 1993, s. 181–191.
 
112.
Mitura, P., Sprawozdanie z badań wielokulturowego stanowiska nr 16 w Mielcu, woj. Rzeszów w 1993 roku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1993, 1994, s.317–325.
 
113.
Moskwa, K., Nowe stanowiska archeologiczne na terenie Przeworska, Wiadomości Archeologiczne XXVIII, 1962, s. 195–197.
 
114.
Moskwa, K., Stanowisko wielokulturowe w Orzechowicach, pow. Przemyśl, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1965, 1966, s. 55–59.
 
115.
Muzyczuk, A., Sprawozdanie z badań terenowych prowadzonych przez Dział Archeologiczny Muzeum Okręgowego w Krośnie w latach 1981–84, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1980–1984, 1991, s. 181–187.
 
116.
Muzyczuk, A., Pohorska-Kleja, E., Wyniki badań wykopaliskowych w Hłomczy, gm. Sanok, woj. krośnieńskie w latach 1981–1985. Część I–Materiały, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1993, 1994, s. 55–152.
 
117.
Niewęgłowski, A., Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej na przełomie er (II wiek p.n.e.–II wiek n.e.), Wrocław, 1981.
 
118.
Osiński, K., Wykopalisko w Budach Łańcuckich z epoki młodszego okresu Cesarstwa Rzymskiego, Rocznik Przemyski 3, 1923, s. 1–32.
 
119.
Parczewski, M., Osada wielokulturowa w Bachórzu, pow. Brzozów stanowisko 16, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1970–1972, 1975, s. 76–90.
 
120.
Parczewski, M., Denkmäler der Latènekultur von Bachórz am Mittellauf des San (Südostpolen), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Archeologiczne 26, 1978, s. 135–151.
 
121.
Parczewski, M., Wyniki badań wykopaliskowych w Bachórzu w latach 1991–1992, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1991–1992, 1993, s. 205–216.
 
122.
Parczewski, M., Bachórz, Woiwodschaft Przemyśl, Gemeinde Dynów, Fundstelle 16, Mehrkulturensiedlung, Recherches Archéologiques 1991 et 1992, 1995, s. 51–60.
 
123.
Podgórska-Czopek, J., Materiały do poznania kultury przeworskiej z terenu Polski południowo-wschodniej, Sprawozdania Archeologiczne XLIII, 1991, s. 239–264.
 
124.
Podgórska-Czopek, J., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadach kultury przeworskiej w Białobrzegach, stanowisko 8 i Budach Łańcuckich, stanowisko 5, woj. Rzeszów (badania 1984), Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1980–1984, 1991, s. 173–177.
 
125.
Podgórska-Czopek, J., Osada z okresu wpływów rzymskich na stanowisku 4 w Korniaktowie Północnym, woj. Rzeszów, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1985–1990, 1992, s. 201–208.
 
126.
Podgórska-Czopek, J., Czopek, S., Ceramika z późnego okresu wpływów rzymskich na stanowisku 5 w Przeworsku, Rocznik Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, Prace Humanistyczne I/30, 1991, s. 17–28.
 
127.
Podgórska-Czopek, J., Czopek, S., Materiały z osad kultury łużyckiej (grupy tarnobrzeskiej) i kultury przeworskiej ze stanowiska 1 w Tarnobrzegu–Zakrzowie, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1980–1984, 1991, s. 71–114.
 
128.
Pohorska, E., Późnorzymska osada w Ujeździe, woj. Krosno. Badania 1975, Acta Archaeologica Carpathica XVIII, 1978, s. 247–260.
 
129.
Pohorska, E., Badania archeologiczne w Pysznicy, gm. loco, woj. Tarnobrzeg, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1973–1975, 1979, s. 128–131.
 
130.
Potocki, J., Kurhany z okresu rzymskiego w Łukawicy, pow. Lubaczów, Materiały Archeologiczne II, 1960, s. 279–290.
 
131.
Przewoźnik, A., Wyniki prac wykopaliskowych na osadzie z okresu wpływów rzymskich w Krasiczynie, pow. Przemyśl, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1964, 1964,s.29–30.
 
132.
Reyman, T., Zespół importów rzymskich z grobu ciałopalnego w Giebułtowie w pow. krakowskim, Wiadomości Archeologiczne XVI (1939), 1948, s. 178–200.
 
133.
Rikman, È. A., Pamjatnik epochi velikogo pereselenija narodov: Po raskopkam mogil’nika černjachovskoj kul’tury u s. Budešty, Kišinev, 1967.
 
134.
Rikman, È. A., Ètničeskaja istorija naselenija Podnestrov’ja i prilegajuščego Podunav’ja v pervych vekach našej èry, Moskva, 1975.
 
135.
Rogawski, K., O wykopaliskach leżajskich rzecz archeologiczna, Czas III, 1856, s.1–90, tabl.I.
 
136.
Rodzińska-Nowak, J., Fragment eines spätkaiserzeitlichen Gefässes mit Inschrift aus der Siedlung in Jakuszowice, Gm. Kazimierza Wielka. Ein Deutungsversuch, [w:] Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Latènezeit bis zum Frühmittelalter, Kraków, 1992, s. 207–212.
 
137.
Strocen’, B., Razkopkì poselennja bìlja s. Kobillja na Ternopìl’ščinì, [w:] Archeologìčni doslìdžennja na Ukraïni 1992 roci, Kiïv, 1993, s.133–135.
 
138.
Strupiechowski, J., Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych wSolinie pow. Lesko w roku 1966, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1966, 1968, s. 207–217.
 
139.
Svešnikov, I. K., Mogi’lniki lipickoj kul’tury vo L’vovskoj obl. (Raskopki usel Zvenigorod i Bolotnoe), KSIIMA 68, 1957, s 63–74.
 
140.
Szałapata, A., Z badań osady kultury przeworskiej w Otałęży, powiat Mielec, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1964, 1964, s. 23–26.
 
141.
Szałapata, A., Badania archeologiczne w Świerchowej, pow. Jasło, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1965, 1966, s. 35–44.
 
142.
Szałapata, A., Osada z okresu wpływów rzymskich w Otałęży, pow. Mielec, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1966, 1968, s. 126–134.
 
143.
Szałapata, A., Późnorzymska osada w Świerchowej pow. Jasło, stan. nr 1, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1966, 1968, s. 134–137.
 
144.
Szałapata, A., Ratownicze badania archeologiczne osady z późnego okresu rzymskiego w Lesku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1967, 1971, s. 124–127.
 
145.
Szałapata, A., Badania archeologiczne osady późnorzymskiej w Świerchowej pow. Jasło, stan. 1, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1967, 1971, s. 127–128.
 
146.
Szałapata, A., Zielińska-Durda, M., Osada z późnego okresu rzymskiego w Lesku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1968–1969, 1973, s. 95–104.
 
147.
Szałapata, A., Zielińska-Durda, M., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych na osadzie z późnego okresu rzymskiego w Lesku, w roku 1970, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1970–1972, 1975, s. 71–72.
 
148.
Szpunar, A., Dacko-przeworski zespół grobowy ze stanowiska nr 2 w Łętowicach, gm. Wierzchosławice, woj. Tarnów, Acta Archaeologica Carpathica XXX, 1991, s.237–241.
 
149.
Szpunar, A., Osada kultury przeworskiej w Pasiece Otwinowskiej, gm. Żabno, woj. Tarnów, stanowisko 1, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1993, 1994, s. 163–193.
 
150.
Śmiszko, M., Kultury wczesnego okresu epoki Cesarstwa Rzymskiego wMałopolsce Wschodniej, Lwów, 1932.
 
151.
Śmiszko, M., Grot dzirytu z runicznym napisem z Rozwadowa nad Sanem, Wiadomości Archeologiczne XIV, 1936, s. 140–146.
 
152.
Śmiszko, M., Stan i potrzeby badań nad okresem Cesarstwa Rzymskiego w południowo-wschodniej Polsce, Wiadomości Archeologiczne XIV, 1936, s. 125–139.
 
153.
Talar, A., Woźniak, Z., Nowy kurhan z okresu rzymskiego w Łukawicy, pow. Lubaczów, Sprawozdania Archeologiczne XXII, 1970, s. 399–403.
 
154.
Teodor, S., Cercetările arheologice de la Ciurea, judeţul Iaşi, Arheologia Moldovei XI, 1987, s. 65–105.
 
155.
Wielowiejski, J., Przemiany gospodarczo-społeczne u ludności południowej Polski w okresie późnolateńskim i rzymskim, Materiały Starożytne VI, 1960.
 
156.
Wielowiejski, J., Badania na terenie osady z okresów późnorzymskiego i wczesnośredniowiecznego w Maćkówce, pow. Przeworsk, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1967, 1971, s. 128–129.
 
157.
Wielowiejski, J., Okres późnolateński i rzymski w Polsce południowo-wschodniej, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1968–1969, 1973, s. 33–45.
 
158.
Wolski, K., Brązowe naczynie rzymskie z Przemyśla, Z otchłani wieków XXII, 1953, s.23–25.
 
159.
Wołągiewicz, R., Kultura pomorska a kultura oksywska, [w:] Problemy kultury pomorskiej, Koszalin, 1979, s. 33–69.
 
160.
Woźniak, Z., Stan i potrzeby badań nad kulturą lateńską w Polsce, [w:] Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem rzymskim w Polsce, Kraków, 1986, s. 11–24.
 
161.
Woźniak, Z., Wczesna faza kultury przeworskiej na Wyżynie Sandomierskiej, Kultura przeworska I, Lublin, 1994, s. 127–145.
 
162.
Woźniak, Z., Kultura pomorska a kultura lateńska, [w:] Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno?, Warszawa, 1995, s. 201–212.
 
163.
Zielińska-Durda, M., Badania wykopaliskowe w Lisznej, gm. Sanok, woj. Krosno, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 1976–1979, 1984, s. 239–241.
 
164.
Ziemięcki, T., Sprawozdanie z wycieczki archeologicznej w r. 1881 dokonanej, Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej VI, 1881, s.52–61.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top