PL EN
ODKRYCIA
Znalezisko dwóch sierpów z krzemienia ożarowskiego w Dwikozach, pow. sandomierski
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ul. Długa 52 «Arsenał» PL 00-241 Warszawa
 
2
Instytut Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D PL 61-614 Poznań
 
3
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi Pl. Wolności 14 PL 91-415 Łódź
 
 
Data publikacji: 31-12-2017
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2017;LXVIII(68):235-240
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
The article reports on two sickles made of Ożarów flint, stray finds from Dwikozy in the Sandomierz Upland (Fig. 1, 2) and reexamines earlier interpretations of the function of this form of sickle and technologies involved. Both these bifacial tools were made of tabular flint which is one of the two varieties of this lithic material sourced at Ożarów (Fig. 3, 4). Typologically the sickles are type AA forms according to the classification of Jerzy Libera (2001). A closer technological analysis revealed two stages of the manufacturing process. The first stage was reduction using the technique of direct percussion with a soft hammerstone. During the second stage the working edge was shaped by delicate retouch using the pressure technique. Additionally one of the sickles was found to retain marks of grinding, possibly associated with repairs or with non-utilitarian functions of this specimen. In each sickle most of the blade retained marks of heavy wear associated with the reaping of silica-rich plants. Furthermore, there were also traces of hafting with an organic material – antler or wood. The use-wear most likely was caused by farm work, or by jobs associated with construction – cutting reeds or peat used in water- and air-proofing domestic structures.
 
REFERENCJE (21)
1.
Balcer, B., Schild, R., A jednak sierpy!, Z otchłani wieków XLIV/1, 1978, s. 44–49.
 
2.
Balcer, B., Schild, R., Sierpem i głowę można uciąć..., Z otchłani wieków XLIV/2, 1978, s. 145–147.
 
3.
Baron, J., Kufel-Diakowska, B., Deposit of bifacial flintsickles from a late Bronze Age settlement in Korczowa, SE Poland, [w:] A. Buko (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, Wrocław, 2013, s. 567–574.
 
4.
Bąbel, J. T., Krzemienne kindżały kultury mierzanowickiej, Z otchłani wieków XL/2, 1974, s. 151–154.
 
5.
Bąbel, J. T., Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej, Część 1. Obrządek pogrzebowy, Rzeszów, 2013.
 
6.
Bąbel, J. T., Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej, Część 2. Źródła, Rzeszów, 2013.
 
7.
Bąbel, J. T., Budziszewski, J., Noże wielofunkcyjne! W sprawie ostrzy z Mierzanowic polemiki ciąg dalszy, Z otchłani wieków XLIV/2, 1978, s. 139–145.
 
8.
Budziszewski, J., Kopalnia krzemienia w Ożarowie, woj. tarnobrzeskie w świetle dotychczasowych badań, mps pracy magisterskiej, archiwum Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1978.
 
9.
Budziszewski, J., C-14 dating of shallow flint mine sites. Case study from the Za Garncarzami mining field in Ożarów (Central Poland), [w:] R. Schild, Z. Sulgostowska (red.), Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium, Warszawa-Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, Warszawa, 1997, s. 49–55.
 
10.
Budziszewski, J., Grużdź, W., Kopalnia krzemienia w Ożarowie, stanowisko Za garncarzami, w świetle dawnych i nowych badań, [w:] D. Piotrowska et alii (red.), Górnictwo epoki kamienia. Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, Ostrowiec Świętokrzyski, 2014, s. 147–166.
 
11.
van Gijn, A., The use of Bronze age flint sickles in the Netherlands: a preliminary report, [w:] S. Beyries (red.), Industries Lithiques.Tracéologie et Technologie, B.A.R. Int. Series 411, Oxford, 1988, s. 197–218.
 
12.
van Gijn, A., The wear and tear of flint: principles of functional analysis applied to Dutch Neolithic assemblages, Analecta Praehistorica Leidensia 22, Leiden, 1990.
 
13.
van Gijn, A., Flint in Focus. Lithic Biographies in the Neolithic and Bronze Age, Leiden, 2010.
 
14.
Grużdź, W., Sierpy z krzemienia ożarowskiego na tle wytwórczości narzędzi bifacjalnych z obszaru. Małopolski i Wołynia na przełomie III i II tysiąclecia BC, mps dysertacji doktorskiej, archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2016.
 
15.
Grużdź, W., Migal, W., Pyżewicz, K., Bifacial flint daggers from the Early Bronze Age in the Volhynia-Lesser Poland, [w:] C. J. Frieman, B. V. Eriksen (red.), Flint Daggers in Prehistoric Europe, Oxford-Philadelphia, 2015, s. 116–132.
 
16.
Inizan, M.-L., Reduron-Ballinger, M., Roche, H., Tixier, J., Technology of Knapped Stone, Nanterre, 1999.
 
17.
Juel Jensen, H., Flint tools and plant working: Hidden traces of stone age technology, Aarhus, 1994.
 
18.
Kadrow, S., Machnik, J., Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny, Kraków, 1997.
 
19.
Kowalewska-Marszałek, H., Z dziejów najdawniejszych, [w:] T. Dunin-Wąsowicz, S. Tabaczyński (red.), Szkice Zawichojskie, Zawichost, 1999, s. 7–38.
 
20.
Libera, J., Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i Zachodniej Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza), Lublin, 2001.
 
21.
Tabaczyńska, E., Tabaczyński, S., Cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych w rejonie Sandomierza. Odkrycia 1971 roku, Sprawozdania Archeologiczne XXV, 1973, s. 49–60.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top