PL EN
MISCELLANEA
Early Iron Age Finds from Kalisz Tyniec, Woj. Wielkopolskie
 
More details
Hide details
1
Państwowe Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa
 
 
Publication date: 2003-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2003;LVI(56):87-101
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
A multiple culture site “Nogajec”, Kalisz Tyniec (Fig. 1), was discovered by accident in 1936 during sand extraction. Finds salvaged at the time (Fig. 2, 3a–f) were offered by lawyer Sulimierski to the provincial museum (Muzeum Wielkopolskie) in Poznań. The site was excavated three times during the same year but, unfortunately, records from this investigation have not survived. All that is known is that T. Wieczorowski from the Prehistory Department of the provincial museum of Wielkopolska in Poznań explored four graves (Fig. 3g, 4; cf T. Wieczorowski 1939, p. 158) and that finds recovered from seven graves by Professor Z. Zakrzewski, Archaeological Monuments Conservation Officer for the Poznań and Pomeranian provinces, attached to the State Archaeological Museum in Warsaw, can no longer be traced (D. Durczewski, Z. Śmigielski 1970, p. 76–77). Late in 1936 Z. Zakrzewski renewed investigation at Kalisz Tyniec and uncovered 23 more graves (Fig. 5–10). The present catalogue presents the entire surviving Lusatian Culture material from “Nogajec” in keeping of the Archaeological Museum in Poznań and the State Archaeological Museum in Warsaw.
 
REFERENCES (4)
1.
Drewko, M., Ślady osady z czasów cesarstwa rzymskiego na Tyńcu w Kaliszu, Wiadomości Archeologiczne XIX, 1953, s. 199–206.
 
2.
Durczewski, D., Śmigielski, W., Materiały do osadnictwa ludności kultury łużyckiej w Wielkopolsce. Część III, Fontes Archaeologici Posnanienses XX, 1970, s. 46–106.
 
3.
Rajewski, Z., Państwowe Muzeum Archeologiczne w latach 1923–1968, Wiadomości Archeologiczne XXXIII, 1968, s. 255–294.
 
4.
Wieczorowski, T., Ceramika inkrustowana typu łużyckiego z wczesnej epoki żelaznej w Polsce, Przegląd Archeologiczny VI (1937–1939), 1939, s. 113–177.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top