PL EN
MISCELLANEA
Analiza kompozycji chemicznej emalii i naczynia z Łęgu Piekarskiego
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 
 
Data nadesłania: 28-08-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-11-2019
 
 
Data akceptacji: 04-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2019;LXX(70):128-131
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
The chemical composition of the vessel with an enameled zoomorphic spout from Łęg Piekarski was analyzed in the Bio- and Archaeometry Laboratory of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences. An Artax X-ray spectrometer was used. The body, both handle mounts, and enamel were analyzed (Fig. 1). As a result, raw material was identified. The vessel was made of tin bronze, and the zoomorphic mount was made of leaded tin bronze (Table 1). The red enamel was made of high-leaded sodium glass (Table 2).
 
REFERENCJE (11)
1.
Bitner-Wróblewska A., Stawiarska T. 2009: Badania technologiczne wschodnioeuropejskich zabytków zdobionych emalią, [w:] A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska (red.), Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam, Seminarium Bałtyjskie II, Warszawa, 303–351.
 
2.
Boucher S. 1973: Pline L‘Ancien, H.N., XXXIV: plumbum argentarium, Revue belge de Philologie et d’Histoire LI/1, 62–67.
 
3.
Davis M. 2014: Technology at the Transition. Relationships between culture, style and function in the Late Iron Age determined through the analysis of artefacts, mps dysertacji w School of History Archaeology and Religion, Cardiff University (http://orca.cf.ac.uk/73215/12/...).
 
4.
Drescher H. 1958: Der Überfangguss. Ein Beitrag zur vorgeschichtlichen Metalltechnik, Mainz.
 
5.
Henderson J. 1991: Technological Characteristic of Roman Enamels, Jewellery Studies 5, 65–76.
 
6.
Hensel Z. 1996: Produkcja wyrobów ze stopów miedzi na Kujawach w świetle badań chemicznych, [w:] A. Cofta-Broniewska (red.), Metalurgia brązu pradziejowych społeczeństw Kujaw, w świetle źródeł archeologicznych, Studia i materiały do dziejów Kujaw 7, Poznań, 131–193.
 
7.
Miazga B. 2007: Rentgenowska analiza fluorescencyjna w archeologii, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne XLIX, 373–380.
 
8.
Niewęgłowski A. 1991: Produkcja i pochodzenie rzymskich naczyń „brązowych” w świetle analiz metaloznawczych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XL/3, 279–314.
 
9.
Stawiarska T. 1984: Szkła z okresu wpływów rzymskich z północnej Polski. Studium technologiczne, Bibliotheca Antiqua 19, Wrocław.
 
10.
Stawiarska T. 2018: Badania technologiczne ostrogi emaliowanej z Janówka. Próba określenia pochodzenia, [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska et alii (red.), Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65 rocznicę urodzin. Tom I, Lublin, 354–363.
 
11.
Wielowiejski J. 1986: Die spätkeltischen und römischen Bronzegefäße in Polen, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 66 (1985), 123–321.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top