PL EN
MATERIAŁY
Analiza antropologiczna materiału kostnego z cmentarzyska w Dziecinowie, pow. otwocki
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowe Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa
 
 
Data publikacji: 31-12-2008
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2008;LX(60):321-334
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
The analysed human bone sample originates from a Late Bronze and Early Iron Age cremation cemetery at Dziecinów, distr. Otwock (Central Poland). Sex attribution and/or age assessment was made for at least 64 individuals identified, of whom some 46 or so derived from burials (Table 1). Demographic data obtained from the assemblage is limited owing to the nature of the cremation rite itself and the incompleteness and the poor condition of the remains. Analysis of sex structure revealed the presence of an even number of juvenile and adult individuals (if we include in the latter group four young women of iuvenis age of childbearing age). In case of most of the immature individuals sex was not determined; the group of adult individuals included more females (15) than males. The largest group (16) was that of young individuals (iuvenis, iuvenis/adultus, adultus, adultus/maturus), the majority of them females (12). This may be the effect of high female mortality due to causes such as poor hygiene and frequent childbirth. An equally large group (14) were infants in their early stages of development (fetus–infans I), whereas burials of five more older children (infans II, infans II–iuvenis) visibly confirm the generally high mortality of this segment. Traits of sexual dimorphism observed in the analysed sample include differences in height – which for males ranged from 171 to 175 cm, with females on average smaller in stature by 5–10 cm (160–170 cm). Both the men and the women had been tall or very tall; possibly this may be an indirect indication of relatively good living conditions. Not too many pathological lesions were observed; this could equally well the effect of the overall good health of the population or of the poor preservation and fragmentary condition of the remains. A considerable segment of pathological lesions was associated with degenerative processes related to aging, manifested particularly within the spinal column. Most bones exhibited a high (remains of 26 individuals) or moderate (remains of 18 individuals) level of oxidation, with a low level of oxidation in two cases only. No relationship was determined between the level of oxidation of the bone and sex and/or age of the cremated individuals.
 
REFERENCJE (20)
1.
Acsádi, G., Nemeskéri, J., History of Human Life Span and Mortality, Budapest, 1970.
 
2.
Buikstra, J. E., Ubelaker, D. H., Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains. Proceedings of a Seminar at The Field Museum of Natural History, Arkansas Archeological Survey, Research Series 44, Fayetteville (Ark.), 1994.
 
3.
Dzierżykray-Rogalski, T., Szczątki kostne z grobów ciałopalnych jako przedmiot badań antropologicznych, Człowiek w czasie i przestrzeni 3/1 (9), 1960, s. 49–51.
 
4.
Dzierżykray-Rogalski, T., Uwagi metodologiczne o badaniu szczątków kostnych z grobów ciałopalnych, [w:] K. Jażdżewski (red.), Liber Iosepho Kostrzewski octogenario a veneratoribus dicatus, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968, s. 627–635.
 
5.
Gładykowska-Rzeczycka, J., Historia, rozwój i wyniki badań materiałów kostnych z cmentarzysk ciałopalnych ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Pomorania Antiqua IV, 1972, s. 21–67.
 
6.
Gładykowska-Rzeczycka, J., O metodach stosowanych w badaniach materiałów kostnych z ciałopalnych cmentarzysk, [w:] H. Giżyńska (red.), Metody, wyniki i konsekwencje badań kości z grobów ciałopalnych. Materiały z sesji naukowej w dniu 25 III 1972 roku, Seria Antropologia 2, Poznań, 1974, s. 85–92.
 
7.
Gładykowska-Rzeczycka, J., Sokół, A., Wstępne wyniki paleopatologicznych badań szkieletów ze stanowiska 5 – Hali Targowej w Gdańsku, [w:] H. Paner, M. Fudziński (red.), XIV Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1: Od epoki kamienia do okresu rzymskiego, Gdańsk, 2005, s. 67–80.
 
8.
Lovejoy, C. O., Dental wear in the Libben population: Its functional pattern and role in the determination of adult skeletal age at death, American Journal of Physical Anthropology 68, 1985, s. 47–56.
 
9.
Malinowski, A., Historia i perspektywy antropologicznych badań grobów ciałopalnych, [w:] H. Giżyńska (red.) Metody, wyniki i konsekwencje badań kości z grobów ciałopalnych. Materiały z sesji naukowej w dniu 25 III 1972 roku, Seria Antropologia 2, Poznań, 1974, s. 7–15.
 
10.
Piontek, J., Biologia populacji pradziejowych. Zarys metodyczny, Poznań, 1996.
 
11.
Pyżuk, M., Antropologiczna interpretacja szczątków kostnych populacji kultur przeworskiej i wielbarskiej z Kołozębia, pow. Płońsk, Archeologia Polski XLIX/1–2, 2004, s. 33–48.
 
12.
Stanaszek, Ł. M., Aneks: Analiza antropologiczna materiału kostnego z Dąbka, pow. mławski, stan. 29, Wiadomości Archeologiczne LVII (2004–2005), 2005, s. 235–239.
 
13.
Strzałko, J., Henneberg, M., Określanie płci na podstawie morfologii szkieletu, Przegląd Antropologiczny 41/1, 1975, s. 105–126.
 
14.
Strzałko, J., Piontek, J., Malinowski, A., Problem rekonstrukcji wzrostu na podstawie kości zachowanych we fragmentach lub spalonych, Przegląd Antropologiczny 38/2, 1972, s. 277–287.
 
15.
Strzałko, J., Piontek, J., Malinowski, A., Teoretyczno-metodyczne podstawy badań kości z grobów ciałopalnych, Materiały i Prace Antropologiczne 85, 1973, s. 79–201.
 
16.
Strzałko, J., Piontek, J., Malinowski, A., Możliwości identyfikacji szczątków ludzkich z grobów ciałopalnych w świetle wyników badań eksperymentalnych, [w:] H. Giżyńska (red.) Metody, wyniki i konsekwencje badań kości z grobów ciałopalnych. Materiały z sesji naukowej w dniu 25 III 1972 roku, Seria Antropologia 2, Poznań, 1974, s. 31–42.
 
17.
Szydłowski, J., Z badań kremacji w pradziejach, [w:] H. Giżyńska (red.) Metody, wyniki i konsekwencje badań kości z grobów ciałopalnych. Materiały z sesji naukowej w dniu 25 III 1972 roku, Seria Antropologia 2, Poznań, 1974, s. 71–76.
 
18.
Todd, T. W. , Age changes in the pubic bone, American Journal of Physical Anthropology 4, 1921, s. 1–70.
 
19.
Trotter, M., Gleser, G. C., Estimation of stature from long bones of American Whites and Negroes, American Journal of Physical Anthropology 10, 1952, s. 463–514.
 
20.
Ubelaker, D. H., Human skeletal remains. Excavation, analysis, interpretation, Chicago, 1978.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top