PL EN
MISCELLANEA
Touchstones from Early Medieval Burials in the Collection of the State Archaeological Museum in Warsaw
 
 
More details
Hide details
1
Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, CZ 11801 Praha
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2013;LXIV(64):147-152
 
KEYWORDS
TOPICS
 
REFERENCES (13)
1.
Bartys, J., Wczesnohistoryczne cmentarzysko szkieletowe we wsi Samborzec, pow. Sandomierz, Przegląd Archeologiczny V, 1933–1936 (1936), p. 171–178.
 
2.
Dąmbski, J., Szczątki kostne ludzkie z cmentarzyska w Końskich z XI wieku, Materiały Strożytne II, 1950 (1952), p. 177–200.
 
3.
Gąssowski, J., Cmentarzysko w Końskich na tle zagadnienia południowej granicy Mazowsza we wczesnym średniowieczu, Materiały Strożytne II, 1950 (1952), p. 71–175.
 
4.
Ježek, M., Prubířský kámen raně středověké společnosti, Archeologické rozhledy 63, 2012, p. 26–58.
 
5.
Ježek, M., Krzyszowski, A., Zavřel, J., Touchstones from Sowinki, Greater Poland, Germania 91, 2013.
 
6.
Ježek, M., Płociński, T., Touchstones from early medieval burials in the collection of the State Archaeological Museum, Wiadomości Archeologiczne LXIV, 2013, s. 137–145.
 
7.
Ježek, M., Zavřel, J., Prubířské kameny mezi archeologickými nálezy, Archeologické rozhledy 62, 2010, p. 608–628.
 
8.
Ježek, M., Zavřel, J., Probiersteine als Prüfstein der Archäologie. Nachweis und Kontexte eines Hilfsmittels zur Metallanalyse im Mittelalter, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 39, 2011, p. 125–160.
 
9.
Ježek, M., Zavřel, J., Touchstones in graves of the Avar and Great Moravian periods, Archäologisches Korrespondenzblatt 43, 2013, p. 117–129.
 
10.
Rauhut, L., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne I, 1971, p. 435–656.
 
11.
Rauhut, L., Długopolska, L., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w obu¬dowie kamiennej w Pokrzywnicy Wielkiej, pow. Nidzica, Wiadomości Archeologiczne A XXXVI/3, 1971 (1972), p. 292–353.
 
12.
Rauhut, L., Długopolska, L., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w obudowie kamiennej w Łączynie Starym, pow. Przasnysz, Wiadomości Archeologiczne XXXVII/3, 1972 (1973), p. 320–393.
 
13.
Rauhut, L., Długopolska, L., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w obudowie kamiennej w Tańsku-Przedborach, pow. Przasnysz, Wiadomości Archeologiczne XXXVIII/3–4, 1973 (1974), p. 384–441.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top