" /> Bowl-Shaped Stone Objects From The Magdalenian Site Ćmielów 95 "Mały Gawroniec"
PL EN
DISCOVERIES
Bowl-Shaped Stone Objects From The Magdalenian Site Ćmielów 95 "Mały Gawroniec"
 
More details
Hide details
1
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Długa 52, 00-241 Warszawa
 
2
Katedra Archeologii Epoki Kamienia, Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski, Polska
 
 
Submission date: 2021-05-01
 
 
Final revision date: 2021-05-31
 
 
Acceptance date: 2021-08-03
 
 
Publication date: 2021-12-20
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2021;LXXII(72):171-178
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the article is to present the preliminary results of the analysis of a group of stone artefacts with a bowl-like shape discovered at the archaeological site of the Magdalenian culture Ćmielów 95 "Mały Gawroniec". The research included a study of morphological features and macroscopic characteristics of the traces on the objects’ surface. The data obtained in this way, supported, among others, by analogy, provided the basis for their identification as presumable fragments of lamps. However, the authors point out a series of doubts related to the adoption of such functional attribution of the analysed artefacts. They are mainly due to their poor state of preservation and the complex nature of the observed thermogenic changes.
 
REFERENCES (27)
1.
AMY M. 2020: Barely Scratching the Surface: An Experimental Approach to Engraved Magdalenian Plaquettes, EXARC 2020/1 (https://exarc.net/ark:/88735/1...; access 10. 03.2020).
 
2.
BATCHELOR D. 1979: The Use of Quartz and Quartzite as Cooking Stones, [in:] G. Bosinski (ed.), Die Ausgrabungen in Gönnersdorf 1968–1976 und die Siedlungsbefunde der Grabung 1968, Der Magdalénien-Fundplatz Gönnersdorf 3, Wiesbaden, 154–164.
 
3.
DE BEAUNE S.A. 1987a: Palaeolithic Lamps and Their Specialization: A Hypothesis, “Current Anthropology” 28/4, 569–577.
 
4.
DE BEAUNE S.A. 1987b: Lampes et Godets au Paleolithique, “Gallia Préhistoire” Suppl. XXIII, Paris.
 
5.
DE BEAUNE S.A., WHITE R. 1993: Ice Age Lamps, “Scientific American” 268/3, 108–113.
 
6.
BOBAK D. ET ALII 2010: D. Bobak, M. Łanczont, A. Nowak, M. Połtowicz-Bobak, S. Tokarczyk, Wierzawice, st. 31 – nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej, “Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” XXXI, 63–78.
 
7.
GINTER B. ET ALII 2002: B. Ginter, M. Połtowicz, M. Pawlikowski, S. Skiba, J. Trąbka, A. Wacnik, M. Winiarska-Kabacińska, P. Wojtal, Dzierżysław 35 – stanowisko magdaleńskie na przedpolu Bramy Morawskiej, [in:] J. Gancarski (ed.), Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich, Krosno, 111–145.
 
8.
KLÍMA B. 1974: Archeologický výzkum plošiny před jeskyní Pekárnou, Studie Archeologického ústavu Československé akademie věd v Brně II/1, Brno.
 
9.
KOLANO M., CAŁA M. 2011: Lessy okolic Sandomierza w świetle badań geologiczno-inżynierskich, “Górnictwo i Geoinżynieria” 35/2, 349–358.
 
10.
KONDRACKI J. 2001: Geografia regionalna Polski, Warszawa2.
 
11.
KOWALSKI T. 2014: Various Uses of Igneous, Metamorphic and Sedimentary Rocks in the Camp of Wilczyce, [in:] R. Schild (ed.), Wilczyce. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland, Warszawa, 293–318.
 
12.
LEESCH D. ET ALII 2010: D. Leesch, J. Bullinger, M.-I. Cattin, W. Müller, N. Plumettaz, Hearths and Hearth-Related Activities in Magdalenian Open-Air Sites: The Case Studies of Champréveyres and Monruz (Switzerland) and Their Relevance to an Understanding of Upper Paleolithic Site Structure, [in:] Połtowicz-Bobak M., Bobak D. (eds.), The Magdalenian in Central Europe. New Finds and Concepts, Collectio Archaeologica Ressoviensis XV, Rzeszów, 53–70.
 
13.
LOWE J.J. ET ALII 2008: J.J. Lowe, S.O. Rasmussen, S. Björck, W.Z. Hoek, J.P. Steffensen, M.J.C. Walkere, Z.C. Yu, The INTIMATE group, Synchronisation of palaeoenvironmental events in the North Atlantic Region during the Last Termination: a revised protocol recommended by the INTIMATE group, “Quaternary Science Reviews” 27/1–2, 6–17.
 
14.
MAIER A. 2015: The Central European Magdalenian. Regional Diversity and Internal Variability, Vertebrate, Paleobiology and Paleoanthropology Series. Dordrecht.
 
15.
NAKAZAWA Y. ET ALII 2009: Y. Nakazawa, L.G. Straus, M.R. González-Morales, D. Cuenca Solana, J. Caro Saiz, On stone-boiling technology in the Upper Paleolithic: behavioral implications from an Early Magdalenian hearth in El Mirón Cave, Cantabria, Spain, “Journal of Archaeological Science” 36/3, 684–693.
 
16.
NEEDHAM A. 2017: Palaeolithic Art: More than Meets the Eye? An Object Biography Approach to Engraved Stone Plaquettes from the Magdalenian Site of Montastruc, South-Central France, unpublished PhD, University of York.
 
17.
MIŚTA-JAKUBOWSKA E.A. ET ALII (in press): E.A. Miśta-Jakubowska, Ł. Kruszewski, M. Przeździecki, M. Paczkowski, L. Marynowski, A.M. Gójska, M. Wilczopolska, R. Diduszko, K. Pyżewicz, T. Kosiński, K. Trela, M. Szubski, Thermal transformation of chalcedonite artefacts from the Magdalenian site of Ćmielów 95 “Mały Gawroniec” (Poland), “Archaeometry” (doi: 10.1111/arcm.12703).
 
18.
OLIVA M. ET ALII 2015: M. Oliva, M. Golec, R. Kratochvíl, P. Kostrhun, Jeskyně Býčí Skála ve svých dějích a pradějích, Anthropos: studies in anthropology, palaeoethnology, palaeontology and quaternary geology 39 (N.S. 31), Brno.
 
19.
PACZKOWSKI M.v2020: Zabytki kamienne, [in:] M. Przeździecki, W. Migal (eds.), Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie, Warszawa, 244–278.
 
20.
PŁONKA T. ET ALII 2020: T. Płonka, M. Diakowski, R. Niedźwiedzki, G. Ziółkowski, Przedmioty symboliczne, [in:] M. Przeździecki, W. Migal (eds.), Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie, Warszawa, 279–313.
 
21.
POŁTOWICZ-BOBAK M. 2013: Wschodnia prowincja magdalenienu, Rzeszów.
 
22.
PRZEŹDZIECKI M. 2020: Historia i metodyka badań, [in:] M. Przeździecki, W. Migal (eds.), Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie, Warszawa, 11–31.
 
23.
PRZEŹDZIECKI M. ET ALII 2011: M. Przeździecki, W. Migal, M. Krajcarz, K. Pyżewicz, Ćmielów, st. 95 („Mały Gawroniec”), woj. świętokrzyskie. Badania w roku 2009, “Światowit” NS VIII (XLIX), fasc. B (2009–2010), 191–192.
 
24.
PRZEŹDZIECKI M. ET ALII 2012: M. Przeździecki, W. Migal, M. Krajcarz, K. Pyżewicz, Obozowisko kultury magdaleńskiej na stanowisku 95 „Mały Gawroniec” w Ćmielowie, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, “Światowit” NS VII (XLVIII), fasc. B (2006–2008), 225–234.
 
25.
SVOBODA J. ET ALII 1995: J. Svoboda, A. Přichystal, V. Ložek, H. Svobodová, J. Toul, Kolíbky, a Magdalenian Site in the Moravian Karst, “Quartär” 45/46, 135–159.
 
26.
SVOBODA J. ET ALII 2000: J. Svoboda, L. Horáček, V. Ložek, H. Svobodová, J. Šilar, The Pekárna Cave, Magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst, “Sbornik geologických věd – Antropozoikum” 24, 61–79.
 
27.
VENCL S. 1995: Hostim. Magdalenian in Bohemia, “Památky archeologické” Suppl. 4, Prague.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top