PL EN
DISCOVERIES
A Masłomęcz type brooch from Northwest Thuringia
 
 
More details
Hide details
1
brak, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Polska
 
 
Submission date: 2022-03-01
 
 
Final revision date: 2022-03-03
 
 
Acceptance date: 2022-10-07
 
 
Online publication date: 2022-10-20
 
 
Publication date: 2022-12-31
 
 
Corresponding author
Jan Schuster   

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, G. Narutowicza 65, 90-131, Lódz, Polska
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2022;LXXIII(73):274-276
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
From a settlement site at Ufhoven, part of Langensalza in Thuringia, comes a bird-shaped brooch of copper alloy, which can be classified as belonging to the Masłomęcz type. According to well-dated parallels in Eastern Poland and Western Belarus, it can be placed in the beginning of the Younger Roman Iron Age, i.e. subphase C1a. The site at Ufhoven yielded rich material of Germanic and Roman origin and seems to have been a residence of Germanic elites.
 
REFERENCES (13)
1.
BELEVETS V.G. 2007: K izucheniyu pamyatnikov vel'barskoj kul'tury v Belarusi, [in:] M. Fudziński, H. Paner (eds.), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej. Gdańsk, 293–344.
 
2.
DROBERJAR E. 2018: Eine Vogelfibel mit hohem Nadelhalter vom Typ Masłomęcz aus Vrbová Lhota (Mittelböhmen), [in:] B. Niezabitowska-Wiśniewska et alii (eds.), STUDIA BARBARICA. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin, vol. II, Lublin, 74–84.
 
3.
GAŁĘZOWSKA A. 2010: Znaleziska z okresu rzymskiego z terenu Ukrainy w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, [in:] A. Urbaniak et alii (eds.), TERRA BARBARICA. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Monumenta Archeologica Barbarica. Series Gemina II, Łódź-Warszawa, 251–260.
 
4.
KOKOWSKI A. 1983: Période romaine tardive, civilisation de Černjachov, InvArch. L.
 
5.
KOKOWSKI A. 1987: Grupa masłomęcka w okresie rzymskim (III‒IV wiek naszej ery), Lublin.
 
6.
KOKOWSKI A. 1998: Osiemnasty sezon badań na cmentarzysku ludności grupy masłomęckiej w Masłomęczu, stan. 15, woj. zamojskie, APS III, 125–129.
 
7.
KOKOWSKI A. 2021: Die Ente – der heilige Vogel der Goten?, [w:] Z. Robak, M. Ruttkay (eds.), Celts – Germans – Slavs. A Tribute Anthology to Karol Pieta, Slovenská archeológia. Suppl. 2, Nitra, 225–231.
 
8.
KOKOWSKI A., KOMAN W. 1985: Néolithique et la période romaine aux evirons de Hrubieszów, Pologne de l´est, InvArch. LIV.
 
9.
NIEZABITOWSKA-WIŚNIEWSKA B. 2015: Ulów, stanowisko 7 – nowe cmentarzysko kultury wielbarskiej na Roztoczu Środkowym – z badań nad kontaktami kultury wielbarskiej i kultury czerniachowskiej, [in:] M. Fudziński, H. Paner (eds.), Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu, Gdańsk, 331–362.
 
10.
SCHUSTER J. 2021: Anmerkungen zur einem Aspekt barbarischer Bildkunst in der Römischen Kaiserzeit und zur anhaltenden Vernichtung europäischen Kulturerbes [w:] Z. Robak, M. Ruttkay (eds.), Celts – Germans – Slavs. A Tribute Anthology to Karol Pieta, Slovenská archeológia. Suppl. 2, Nitra, 233–247.
 
11.
WALTHER W. 2004: Schmuck der Sarmaten, “Archäologie in Deutschland” 20, 54.
 
12.
WINTER H. 1986: Römische Vogelfibeln aus Privatbesitz, “Römisches Österreich” 13/14 (1985–1986), 323–369.
 
13.
WINTER H. 1988: Die römisch-kaiserzeitlichen und „romanischen“ Vogelfibeln der Antiken-Sammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien, “Römisches Österreich” 15/16 (1987–1988), 253–277.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top