PL EN
MATERIALS
Finds of Jastorf-Type from Wytyczno, site 5, in Eastern Poland
 
More details
Hide details
1
Muzeum Okręgowe, ul. Lubelska 55, 22-100 Chełm
 
 
Publication date: 2001-06-30
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2001;LIV(54):49-57
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Author examines finds from a settlement at Wytyczno, about 50 km NE from Lublin, excavated in early 1990’s. 175 prehistoric features were discovered there on 1500 m2 (Fig. 1, 2). Most of them could be dated, based on the pottery finds, to the phases A1–A2 of the late Pre-Roman Period. Two large fireplaces and a well were unearthed among undistinguished settlement features. The well and one of the fireplaces produced very interesting pottery assemblages – fragments of barrel-shaped vessels with collar-like rims and thinwalled vessels with black glossy surface and with rims facetted inside (Fig. 5, 6). Similar pottery came also from a cultural layer and from other features (Fig. 4, 7). Such pottery is untypical for the Przeworsk Culture and finds close analogies in the Jastorf culture sensu largo, mostly on the Jutland Peninsula, in the Gubin Group and in the Poieneşti-Lukaševka Culture. Furthermore at Wytyczno were discovered 7 fragments of clay firedogs (Feureböcke), which are also typical for the Jastorf culture (Fig. 4:31,32). These finds build next part of the “bridge” between the areas of the Jastorf culture on the Elbe with regions north and north-west of the Black Sea. A feature of the Lusatian Culture, 2 features of the Pomeranian Culture (Fig. 3) and 4 from the Roman Period (Fig. 7:1,2,4–6) were also found atWytyczno. The Pomeranian Culture pottery finds good analogies in Brześć Kujawski, among the finds linked with the Jutland. The Roman Period pottery is similar to the finds distinguished as post- or late Zarubintsy Culture.
 
REFERENCES (22)
1.
Babeş, M., Die Frühgermanen im östlichen Dakien in den letzten Jahrhunderten v.u.Z. Archäologische und historische Belege, [w:] Frühe Völker in Mitteleuropa, Berlin, 1988, s. 129–156.
 
2.
Babeş, M., Die Poieneşti-Lukaševka-Kultur, Bonn, 1993.
 
3.
Baumann, W., Mania, D., Germanische Holzbrunn aus dem 1. Jahrhundert u.Z. von Königsaue, Kr. Aschersleben, Jaresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 53, 1969, s. 455–475.
 
4.
Bienia, M., Żółkowski, S., Badania ratownicze na stanowisku z młodszego okresu przedrzymskiego w Dobryniu Małym, stan. VII, gm. Zalesie, woj. bialsko-podlaskie, [w:] Najważniejsze odkrycia archeologiczne w Polsce środkowowschodniej w 1993 roku, Biała Podlaska, 1994, s. 70–80.
 
5.
Dąbrowska, T., Wpływy jastorfskie na kulturę przeworską w młodszym okresie przedrzymskim, Kultura przeworska I, Lublin, 1994, s. 71–88.
 
6.
Domański, G., Studia z dziejów środkowego Nadodrza w III–I wieku p.n.e., Wrocław, 1975.
 
7.
Hvass, S., Hodde. Et vestjysk landsbysamfund fra ældre jernalder, Arkæologiske Studier VII, København, 1985.
 
8.
Jażdżewski, K., Kujawskie przyczynki do zagadnienia tubylczości Słowian na ziemiach polskich, WA XVI (1939–1948), 1948, s. 106–161.
 
9.
Kondracki, J., Geografia fizyczna Polski, Warszawa, 1988.
 
10.
Kostrzewski, J., Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit, Leipzig, 1919.
 
11.
Kozak, D. N., Ètnokul’turna ìstorìja Volinì (I st. do n.e. – IV st. n.e.), Kiïv, 1991.
 
12.
Leube, A., Die römische Kaiserzeit im Oder-Spree-Gebiet, Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsda” 9, Berlin, 1975.
 
13.
Martens, J., On the so-called Kraghede-Group. The Pre-Roman Iron Age in North Jutland and its connections with the Przeworsk Culture, Kultura przeworska I, Lublin, 1994, s. 37–69.
 
14.
Mazurek, T., Mazurek, W., Wyniki badań osady z okresu przedrzymskiego w Wytycznie, stan. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie, [w:] Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. I, Lublin-Chełm-Zamość, 1996, s. 75–81.
 
15.
Mazurek, W., Materiały grupy czerniczyńskiej w województwie chełmskim, [w:] Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno?, Warszawa, 1995, s. 229–264.
 
16.
Mazurek, W., Wyniki badań ratowniczych na stanowisku z okresu przedrzymskiego w Wytycznie, stan. 5, gm. Urszulin, [w:] Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1992–1993 roku, VII, 1996, s. 17–34.
 
17.
Michalski, J., Zagadnienie systematyzacji i interpretacji obiektów mieszkalnych (Ze studiów nad osadami otwartymi kultury łużyckiej), Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne V, 1983, s. 135–195.
 
18.
Nowakowski, W., Dwie studnie z osady kultury przeworskiej w miejscowości Izdebno Kościelne, gm. Grodzisk Maz., Sprawozdania Archeologiczne XXXIII, 1981, s. 49–59.
 
19.
Oblomskij, A. M., Terpilovskij, R. V., O svjazjach naselenija Central’noj Evropy i vostoka Dneprovskogo Levoberež’ja v latenskoe i rannerimskoe vremja, Kultura Przeworska I, Lublin, 1994, s. 159–181.
 
20.
Pačkova, S. P., Archeologičeskie issledovanija mnogoslojnogo poselenija Goroševa Ternopol’skoj obl., [w:] Archeologičeskie pamjatniki Srednego Podnestrov’ja, Kiev, 1988, s. 4–63.
 
21.
Woźniak, Z., Osadnictwo celtyckie w Polsce, Wrocław, 1970.
 
22.
Woźniak, Z., Osada grupy tynieckiej w Podłężu, woj. krakowskie, Wrocław, 1990.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top