PL EN
DISCOVERIES
Early Medieval inhumation burial from Sandomierz
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
 
2
Delegatura Urzędu Ochrony Zabytków w Sandomierzu, ul. Opatowska 9, 27-600 Sandomierz
 
 
Publication date: 2006-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2006;LVIII(58):410-412
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In 2006 a destroyed inhumation burial dated to the 2nd half of 10–11th c. was discovered on top of Wzgórze Staromiejskie (Old Town Hill) in Sandomierz (site 45). Grave furnishings consisted of a knife and iron hoops, the remains of a wooden bucket (Fig 2). The grave presumably belongs to an as yet unidentified Christian ‘row’ cemetery, ie not attached to a church. This would be the fourth site recorded in the region of Sandomierz, the third in the town itself, which produced a skeleton grave furnished with a wooden bucket (Fig. 1).
 
REFERENCES (11)
1.
Buko, A., Początki Sandomierza, Warszawa, 1998.
 
2.
Florek, M., Osadnictwo w rejonie Sandomierza od końca X do końca XIII wieku. Struktury osadnicze i przemiany, [w:] Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby (red. J. Libera, A. Zakościelna), Lublin, 2004, s. 325–335.
 
3.
Florek, M., Sandomierski ośrodek grodowo-miejski w średniowieczu, Warszawa, 2005.
 
4.
Gardawski, A., Miszkiewicz, B., Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gnieszowicach, pow. Sandomierz, Materiały Starożytne IV, 1956, s. 163–170.
 
5.
Miśkiewicz, M., Wczesnośredniowieczny obrządek szkieletowy na płaskich cmentarzyskach szkieletowych w Polsce, Materiały Starożytne VI, 1969, s. 241–301.
 
6.
Niesiołowska-Wędzka, A., Wiadra, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, tom 6 (red. G. Labuda, Z. Stieber), Wrocław, 1980, s. 407–410.
 
7.
Rysiewscy, T. i H., Kompleks sepulkralno-osadniczy na Wzgórzu Świętojakubskim w Sandomierzu: Próba reinterpretacji materiałów, Archeologia Polski XXXVI, 1991, s. 193–234.
 
8.
Tabaczyński, S., Buko, A., Sandomierz. Starożytność – wczesne średniowiecze, Rzeszów, 1981.
 
9.
Wachowski, K., Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku, Wrocław, 1975.
 
10.
Zoll-Adamikowa, H., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, cz. I, Źródła, Wrocław, 1966.
 
11.
Zoll-Adamikowa, H., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, cz. II, Analiza, Wrocław, 1971.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top