In English English

Zespół recenzentów

 • Prof. dr hab. Teresa DĄBROWSKA
  (Warszawa)
 • Dr hab. Wojciech BLAJER
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Prof. dr hab. Aleksander BURSCHE
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Andrzej BUKO
  Instytut Archeologii i Etnologii PAN Warszawa
 • Prof. dr hab. Jan CHOCHOROWSKI
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Prof. dr hab. Sławomir KADROW
  Instytut Archeologii i Etnologii PAN Kraków
 • Prof. dr hab. Andrzej KOKOWSKI
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Dr Jacek GÓRSKI
  Muzeum Archeologiczne w Krakowie
 • Dr hab. prof. UMCS Jerzy LIBERA
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Prof. dr hab. Renata MADYDA-LEGUTKO
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Prof. dr hab. Magdalena MĄCZYŃSKA
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Prof. dr hab. Wojciech NOWAKOWSKI
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Michał PARCZEWSKI
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Dr hab. prof. UR Andrzej PELISIAK
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Dr hab. prof. UJ Jacek POLESKI
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Dr hab. prof. UŁ Jan SCHUSTER
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dr hab. prof. UAM Marzena SZMYT
  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  Instytut Prehistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza