In English English

Sprzedaż

Sprzedaż wydawnictw PMA prowadzona jest w sklepie muzealnym.


Zamówienia na sprzedaż wysyłkową prosimy kierować:

 • Listownie na adres:
  Barbara Kołakowska
  Dział Wystaw i Popularyzacji
  01-241 Warszawa
  ul. Długa 52
 • Pocztą elektroniczną na adres:
  wydawnictwapma@pma.pl
 • Lub telefonicznie:
  +48 (22) 831-32-21
  wewn. 172
  (Barbara Kołakowska)

Pobierz formularz zamówienia


Tom / Zeszyt Cena
5 wyczerpany
6 15,00 zł
7 8,00 zł
8/1 8,00 zł
8/2-4 8,00 zł
9/1-2 8,00 zł
9/3-4 8,00 zł
10 wyczerpany
11 8,00 zł
12 wyczerpany
13 15,00 zł
14 15,00 zł
15 wyczerpany
16 15,00 zł
17/1 5,00 zł
17/2-3 5,00 zł
18/1-2 5,00 zł
18/3-4 5,00 zł
19/1 5,00 zł
Tom / Zeszyt Cena
19/2-4 wyczerpany
20/1 wyczerpany
20/2 wyczerpany
20/3 wyczerpany
20/4 wyczerpany
21 5,00 zł
22/1 wyczerpany
22/2 15,00 zł
22/3-4 10,00 zł
23/1 10,00 zł
23/2 10,00 zł
23/3 8,00 zł
23/4 10,00 zł
24/1-2 wyczerpany
24/3 wyczerpany
24/4 wyczerpany
25/1-2 wyczerpany
25/3 wyczerpany
25/4 wyczerpany
Tom / Zeszyt Cena
26/1-2 wyczerpany
26/3-4 wyczerpany
27/1 5,00 zł
27/2 5,00 zł
27/3 5,00 zł
27/4 10,00 zł
28/1 10,00 zł
28/2 10,00 zł
28/3 8,00 zł
28/4 10,00 zł
29/1 10,00 zł
29/2 wyczerpany
29/3 10,00 zł
29/4 10,00 zł
30/1-2 wyczerpany
30/3-4 wyczerpany
31/1 wyczerpany
31/2-3 wyczerpany
31/4 wyczerpany
Tom / Zeszyt Cena
32/1-2 wyczerpany
32/3-4 wyczerpany
33/1 wyczerpany
33/2 wyczerpany
33/3-4 wyczerpany
34/1 wyczerpany
34/2 wyczerpany
34/3-4 10,00 zł
35/1 wyczerpany
35/2 wyczerpany
35/3 wyczerpany
35/4 wyczerpany
36/1 wyczerpany
36/2 10,00 zł
36/3 wyczerpany
36/4 10,00 zł
37/1 10,00 zł
37/2 wyczerpany
37/3 wyczerpany
Tom / Zeszyt Cena
37/4 wyczerpany
38/1 wyczerpany
38/2 wyczerpany
38/3-4 wyczerpany
39/1 wyczerpany
39/2 wyczerpany
39/3 10,00 zł
39/4 wyczerpany
40/1 10,00 zł
40/2 wyczerpany
40/3 10,00 zł
40/4 10,00 zł
41/1 wyczerpany
41/2 10,00 zł
41/3 wyczerpany
41/4 wyczerpany
42/1 wyczerpany
42/2 wyczerpany
43/1 wyczerpany
Tom / Zeszyt Cena
43/2 wyczerpany
44/1 10,00 zł
44/2 wyczerpany
45/1 wyczerpany
45/2 wyczerpany
46/1 5,00 zł
46/2 5,00 zł
47/1 5,00 zł
47/2 5,00 zł
48/1 5,00 zł
48/2 5,00 zł
49/1 5,00 zł
49/2 5,00 zł
50/1 5,00 zł
50/2 5,00 zł
51/1 5,00 zł
51/2 5,00 zł
52/1 6,00 zł
52/2 6,00 zł
Tom / Zeszyt Cena
53/1 10,00 zł
53/2 20,00 zł
54 22,00 zł
55 25,00 zł
56 40,00 zł
57 30,00 zł
58 40,00 zł
59 30,00 zł
60 41,00 zł
61 41,00 zł
62 40,00 zł
63 40,00 zł
64 45,00 zł